Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Dedektör – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Dedektör Doğru kapiler parametrelerin (ID, OD, Lt) optimizasyonundan sonra mikro ölçek seviyesinde tespit, CE’nin hayatta kalması için bir sonraki büyük zorluk haline geldi. Zorluklara rağmen, yaygın HPLC dedektörlerinin birçoğunun bir CE tamamlayıcısı vardır; örneğin, absorbans, floresans, iletkenlik, fotodiyot dizisi ve kütle spektroskopisi. Küçük boyutlar, kırılma indisi gibi evrensel dedektörlerin kullanılamayacağı anlamına gelir. Bir dedektör örneği…
Devamı


4 Ocak 2021 0