Lenfosit ve Plazma – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Koku İzolasyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Tipik olarak, bitkisel tanenler antitümör, antikarsinojenik, antimikrobiyal ve antiviral etkiler gösteren fenol açısından zengin bileşiklerdir. Deri endüstrisinde, tanenler sorunlu “krom tabaklama” işleminin yerini alabilir ve bu nedenle oldukça toksik, mutajenik ve kanserojen olarak kabul edilen Cr (VI) ile işlemden kaçınabilir. Tanenler için geleneksel ekstraksiyon yöntemleri, sert koşullar ve düşük ekstraksiyon verimleri ile sonuçlanan yüksek bir…
Devamı


20 Aralık 2020 0