Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Metal İyonlarının Desteklenen İyonik Sıvı ile Ayrılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

[A336] [CMCTS] üzerindeki Pb (II), Y (III) ve Cd (II) adsorpsiyon miktarı ile Langmuir ve Freundlich modellerini kullanan denge konsantrasyonu sonuçları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Açıktır ki, adsorbe edilen toplam Y (III) ve Cd (II) miktarı, başlangıçtaki metal iyon konsantrasyonlarının artmasıyla her zaman artar. Tablo 4.6’daki denge verileri, [A336] [CMCTS] ile Pb (II) ve Cd (II)…
Devamı


20 Aralık 2020 0