Metal İyonlarının Desteklenen İyonik Sıvı ile Ayrılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Metal İyonlarının Desteklenen İyonik Sıvı ile Ayrılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (9) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Cacl2 suda çözünür mü Kimyasal bağ Çeşitleri Kimyasal bağlar PDF Kovalent bağ Sudaki çözünürlük sıralaması 0
Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

[A336] [CMCTS] üzerindeki Pb (II), Y (III) ve Cd (II) adsorpsiyon miktarı ile Langmuir ve Freundlich modellerini kullanan denge konsantrasyonu sonuçları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Açıktır ki, adsorbe edilen toplam Y (III) ve Cd (II) miktarı, başlangıçtaki metal iyon konsantrasyonlarının artmasıyla her zaman artar. Tablo 4.6’daki denge verileri, [A336] [CMCTS] ile Pb (II) ve Cd (II) ‘nin adsorpsiyonu için Freundlich modeli ve Y (III) için Langmuir modeli ile iyi açıklanmıştır.

Pb (II) ‘nin adsorpsiyonu için maksimum adsorpsiyon kapasitesi 184.5 mg / g idi ve diğer kitosan bazlı adsorbanlardan daha yüksekti. Karşılaştırma için, ara ürün olarak hazırlanan karboksimetil kitosan da Pb (II) ‘nin adsorpsiyonunu araştırmak için kullanıldı ve adsorpsiyon kapasitesi 56.5 mg / gr. Bu nedenle, [A336] C’nin kitosan omurgasına dahil edilmesi, hazırlanan adsorbanı gerçek atık suda Pb (II) giderimi için çok umut verici hale getirir.

Metal İyonlarının Desteklenen İyonik Sıvı ile Ayrılması

Metal iyonlarının adsorpsiyonu için AIM-AER RCl, R2SO4, RNO3 ve R2SO4 ve sulu çözeltiden Cr (VI) [41], As (V) [8] ve Re (VII) [2] kullanıldı. Gerçek bakır arsenik filtre keki örneğinden [2] metal iyonu geri kazanımı çalışmasında R2SO4 reçinesi, Mo (VI) içeren çözeltiden Re (VII) için yüksek seçicilik gerçekleştirir.

Re (VII) ‘nin geri kazanımı% 93.3’e kadar, ancak Mo (VI) için sadece% 5.1’dir ve Mo (VI) konsantrasyonu Re (VII) konsantrasyonundan 200 kat daha büyük olduğunda ˇ Re / Mo oranı 25.64’tür. ). R2 SO4,% 89.1 adsorpsiyon oranı ile gerçek bakır arsenik filtre keki örneğinden Re (VII) ‘yi verimli bir şekilde adsorbe etmek için kullanılabilir.

RCl ve RPF6 emdirilmiş Cyanex 923 özütleyicisinin veya [C8mim] [PF6] IL’nin etkileri Sc (III) ekstraksiyonu için çalışılmıştır [40]. Cyanex 923 ve [C8mim] [PF6], RPF6’ya RCI’den daha güçlü afinite gösterdi. Cyanex 923 ile RPF6, Sc (III) için Tm (III), Yb (III) ve Lu (III) ‘ten daha yüksek ekstraksiyon etkinliğine sahipti. [C8mim] [PF6] içeren veya içermeyen RPF6 ve Cyanex 923 içeren SIR’lerin ekstraksiyon mekanizmaları sırasıyla katyon değişimi ve nötr kompleksasyondu.

IL içeren XAD-7, RE (III) ve ağır metal iyonları dahil olmak üzere metal iyonlarının kayda değer adsorpsiyon davranışına sahiptir. Y (III) Sc (III), Er (III), Tm (III) ve Yb (III) karışımlarından, kompleks oluşturucu EDTA ile en düşük stabilite sabiti olduğundan seçici olarak ekstrakte edilebilir [43]. [A336] [NO3] / [A336] [CA-100] içeren XAD-7, Sc (III) ‘ün diğer RE (III)’ den ayrılması için kullanıldı.

Sc (III) ila Y (III), Eu (III) ve Ce (III) için [A336] [CA-100] -XAD-7’nin ˇ değeri, sırasıyla 16.49, 62.73 ve 87.12’ye ulaşabilirdi. Sc (III), Y (III), Eu (III) ve Ce (III) ‘ten etkili bir şekilde ayrılabilir. Cyphos IL 104 içeren XAD-7, 0–2 pH değerinde HCl çözeltisindeki diğer metal iyonları ile Cr (VI) giderimi üzerine uygulandı ve Cr (VI) adsorpsiyon oranı diğer iyonlardan çok daha yüksek olan% 99.24 idi.

SBA-15 [46] anyon değiştiriciler, yüksek yüzey alanlarına (> 400 m2 / g), iyi sıralı gözeneklere (> 58 Å) ve 387 ıC’ye kadar mükemmel termal kararlılığa sahipti. Anyon değiştiriciler, geniş bir pH aralığında 50.8 ila 90.5 mg / g arasında değişen Cr (VI) üzerinde yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahipti. Adsorpsiyon mekanizması esas olarak anyon değişimiydi.

Cr (VI) ile birlikte Cr (III), Fe (III), Cu (II), Zn (II), Ni (II) ve Al (III) ‘ün elektrokaplamadan ayrılması ve geri kazanılması için PCl [41] kullanılmıştır. atık su (Şekil 4.14). PCl’nin Cr (VI) için adsorpsiyon kapasiteleri 2.0–5.0 pH aralığında 139 mg / g’nin üzerindedir. Cr (VI) ayrıldı ve saflığı% 99’dan yüksek değerli bir endüstriyel ürün BaCrO4 olarak çökeltildi.

Bazı endüstriyel atık sularda Cr (VI) ve fenol bir arada bulunabilir ve kirli sudan ayrılmada bazı zorluklar yaşayabilir. Bir adsorbanın aynı anda Cr (VI) ve fenolü uzaklaştırması önemlidir. Karışım çözeltisinden Cr (VI) ‘nın rekabetçi adsorpsiyonu, iki farklı pH değerinde (pH 5.0 ve pH 11.0) N-butilimidazolyum ile işlevselleştirilmiş güçlü bazik anyon değişim reçinesi (MCl) ile çalışıldı.

Sudaki çözünürlük sıralaması
Metal metal bağ
Ametal metal bağ
Kimyasal bağlar TYT
Cacl2 suda çözünür mü
Kovalent bağ
Kimyasal bağlar PDF
Kimyasal bağ Çeşitleri

Sonuçlar Şekil 4.15’te gösterilmektedir. PH 5.0’da, Cr (VI) adsorpsiyon miktarı, fenol konsantrasyonunda 0’dan 200 mg / L’ye artışla hafif bir düşüşe (% 4.2) sahipti, bu da fenolün pH 5.0’da Cr (VI) adsorpsiyonu üzerinde çok az etkisi olduğunu gösterdi. .

Fenolün adsorpsiyonu, esas olarak pH 5.0’da moleküler adsorpsiyondu ve fenol ile MCI arasında hemen hemen hiç rekabetçi anyon değişim reaksiyonu yoktu. PH 11.0’da, Cr (VI) adsorpsiyon miktarı pH 5.0’dakinden daha düşüktü çünkü ana Cr (VI) türleri pH 11.0’da CrO4 2􏰵 olarak değişti [42]. PH 11.0’da, Cr (VI) ‘nın adsorpsiyon miktarı, fenol konsantrasyonunun 0’dan 200 mg / L’ye yükselmesiyle% 24.3 azaldı. Fenolatın rekabetçi anyon değişim reaksiyonu için pH 11.0’da Cr (VI) adsorpsiyonu üzerinde fenolün daha büyük etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Kimyasal yöntemle hazırlanan silika malzemeler, sıvı-sıvı ekstraksiyon ve katı-sıvı ayırmanın avantajlarını birleştirdi. % 20.0 [C8mim] [PF6] ve% 1.4 Cyanex 923 içeren sol-jel materyallerle Y (III) ekstraksiyonu çalışmalarında, Y (III) ‘ün% 92.9’unun çıkarıldığı bulunmuştur [48]. Cyphos 104 ve imidazolium IL (O104SG-1) ile katkılanan silika malzemeler RE (III) ‘ü Yb / Dy (37.82), Yb / Ho (20.83), Y / Dy (18.64), Y / Ho için iyi ˇ değerleriyle ayırabilir. (10.27) ve Er / Dy (7.71) HNO3 ortamındadır.

Kuaterner fosfonyum ve kuaterner amonyum IL’ler ile hazırlanan başka bir tür silika malzemeleri, sulu çözeltiden hem Cr (III) hem de Cr (VI) ‘nın uzaklaştırılması için uygulandı. Cr (VI), hemen hemen tüm pH aralığında sulu çözelti içinde oldukça çözünür ve esas olarak H2CrO4, HCrO4 􏰵, CrO4 2􏰵, Cr2O7 2􏰵 ve HCr2O7 􏰵 ​​anyonik formundadır.

Cr (III), Cr (VI) ‘dan daha az toksiktir ve esas olarak Cr (OH) 2􏰵’nin anyonik formundadır. Cr (VI) ve Cr (III) ‘ün her ikisi de atık suyun ana kirleticileridir ve Cr (VI) ve toplam Cr (Cr (III), Cr (VI) ve diğer formlar dahil) emisyon konsantrasyonu aşağıda sınırlandırılmalıdır 0,5 ve 1,5 mg / L, Çin’deki Galvanik Kaplama için Kirletici Emisyon Standardına (GB 21900–2008) dayanmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir