Lökotrienlerin Tespiti – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Lökotrienlerin Tespiti – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Seyrek olarak kullanılmasına rağmen, HETE’lerin iyi kromatografik ayrımları normal faz kromatografisi kullanılarak elde edilebilir. % 100 heksan-asetik asitten% 100 kloro-form-asetik aside doğrusal bir mobil faz gradyanı ile bir pPorasil silika jel kolonunda ayrılmanın lZHETE, 11-HETE, 9-HETE ve SHETE’yi çözdüğü bildirilmiştir, maalesef 15 -HETE, 12-HETE ve 8-HETE ile 9-HETE ile kaynaştırıldı. İkinci bir kromatografik ayırma, araşidonik…
Devamı


25 Nisan 2021 0