Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antimikrobiyal Ajan Duyarlılık Testi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sorular 1. Laboratuvar testleri sırasında, dezenfektanlar mikrobiyal kültürlere taşınırsa sonuçlar etkilenebilir mi? Açıklayın. 2. Dezenfeksiyonu tanımlayın. 3. Bakterisidal ne demektir? Bakteriyostatik? Virüsidal? Fungistatik mi? 4. Dezenfektanların değerlendirilmesinde kontrol kültürleri neden gereklidir? 5. Bir dezenfektanın aktivitesini hangi faktörler etkileyebilir? 6. Mikroorganizmaların dezenfektanlara tepkileri neden farklıdır? 7. Dezenfektanlara en çok hangi mikroorganizmalar duyarlıdır? 8. Dezenfektanlara en dirençli…
Devamı


22 Mart 2021 0