Vakum ve Basınç - Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Etanol / Suyun Ayrılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bir iyonik sıvının düşük veya ihmal edilebilir bir buhar basıncına sahip olması nedeniyle, bir IL’nin geri kazanımı, geleneksel çözücülerin geri kazanımına kıyasla geri kazanımı için avantajlar sağlayabilir. Uygun rejenerasyon prosesleri, örneğin, buharlaştırma, sıcak gazla sıyırma, çökeltme veya bu proseslerin bir kombinasyonudur. Çözücü rejenerasyonu için en iyi seçenek, muhtemelen bir flaş kolon veya çok etkili bir…
Devamı


14 Aralık 2020 0