Tıbbi Yardım Ekipmanları – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Diğer Sağlık ve Güvenlik Konuları – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Kişisel Koruyucu Ekipman Hemen hemen tüm H&S yasa ve yönetmeliklerinde ilk şart, makul bir şekilde uygulanabilirse tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Bu yapılamıyorsa, riski kabul edilebilir bir düzeye indirmeniz gerekir. Tüm bunlardan sonra bir risk kalırsa, uygun olan durumlarda, yaralanmalara veya sağlık tehlikelerine karşı korunmaları için çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. İlgili düzenlemeler, 1992 tarihli İş Yerinde…
Devamı


10 Kasım 2021 0