Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

TaqMan tahlili, sırasıyla Thermus aquaticus ve Thermus thermophilus’tan izole edilen Taq veya Tth polimerazı kullanır, ancak 50 nükleaz aktivitesine sahip herhangi bir enzim kullanılabilir. Amplifikasyon sırasında, uzatılamayan prob, Taq veya Tth DNA polimerazın 50 eksonükleaz aktivitesi ile bölünür, böylece haberciyi oligonükleotid söndürücüden serbest bırakır ve haberci emisyon floresan yoğunluğunda bir artış üretir. Bu, 7700 Sekans…
Devamı


21 Haziran 2021 0