Belgelenmiş Denetimler – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

İmmünoblotlama – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Enzim immünolojik testleri Daha yakın zamanlarda, ENA’ya karşı antikorları tespit etmek için sandviç immünolojik testler geliştirilmiştir. Kısaca yöntem, antikor içeren hastanın serumunun, saflaştırılmış veya rekombinant bireysel ENA ile kaplanmış mikrotitre plaka kuyularına eklenmesini içerir. Antijene bağlanan antikorlar, bir enzim veya lüminesan molekül ile konjuge edilmiş bir poliklonal veya monoklonal anti-insan immünoglobulin antikorunun eklenmesiyle tespit edilir.…
Devamı


19 Haziran 2021 0