Lenfosit ve Plazma – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Glikosilasyon Dolgusu – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hunt ve Nashabeh’in yöntemi kullanılarak hazırlanan hem indirgenmiş hem de indirgenmemiş rodamin etiketli rMAb numunelerinin CE-SDS profilleri Şekil 1’de gösterilmektedir. İndirgenmemiş numune için, gözlenen ana zirve sağlam antikordur. Çeşitli rMAb fragmanlarının ve agregalarının veya daha yüksek moleküler ağırlıklı (HMW) türlerin diğer daha küçük zirveleri de gösterilmiştir. DTT ile tedavi üzerine, rMAb esas olarak LC, NGHC…
Devamı


1 Şubat 2021 0