Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İkinci enzim-konjuge antikorun yakalanan proteine ​​bağlanmasına izin vermek için plaka tekrar inkübe edilir. Plaka daha fazla yıkanır ve kuyucuklara konjuge edici enzimin substratı eklenir. Substrat çözünür, renkli bir reaksiyon ürünü üretir. Bağlanan enzimle konjuge antikor miktarı, birincil antikor tarafından yakalanan protein miktarıyla orantılı olacağından, enzim reaksiyon ürününün miktarının orijinal numunedeki protein konsantrasyonuyla orantılı olacağı sonucu…
Devamı


17 Haziran 2021 0