Çok Amaçlı Karar Verme (21) – Gri İlişkisel Model – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Çok Amaçlı Karar Verme (21) – Gri İlişkisel Model – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Promethee IV Ayrıca, PROMETHEE IV, PROMETHEE II’yi sürekli bir eylemler dizisi (veya alternatifler) durumuna genişletir A. Böyle bir dizi, eylemler örneğin yüzdeler, bir ürünün boyutları, bir alaşımın bileşimleri, yatırım gibi olduğunda ortaya çıkar.  PROMETHEE IV’ün genelleştirilmiş kriterleri, yukarıdaki Ph (a, b) tercih fonksiyonlarından şu şekilde tanımlanmıştır: Ph (a, b) = ℘ (d), burada dh =…
Devamı


16 Eylül 2020 0