KLİNİK KİMYA – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Yağlı Kumlardan Bitüm Geri Kazanımı Ekstraksiyon tesisinde, karıştırılan bir bulamaç oluşturmak için yağlı kumlara buhar, sıcak su ve katkı maddeleri (genellikle kostik soda) eklenir. Yüzdürme ile, zift damlacıkları ayırma kabının tepesine yükselir, burada bitüm sıyrılır ve kumlar dibe çöker. Ek olarak, orta faz (esas olarak su), artık bitümün geri kazanılması için işlenir. Daha fazla bitüm…
Devamı


14 Aralık 2020 0