Verileri İşleme

Popülasyon Testleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Popülasyon Testleri Bu tür bir güven, bir örneğin belirli bir popülasyona ait olup olmadığını belirlemek için ilk nicel ölçümü düşündüğümüzde doğrudan etkilidir. Bu ölçü, z-skoru, Denklem’de verilmiştir. (1.3), burada payın, örnek değeri x ile popülasyonun ortalaması, μ arasındaki fark olduğunu görüyoruz. Payda, popülasyonla karşılaştırılan örnek sayısının kareköküne bölünen standart sapma olan σ’dır (bu, x örneğini…
Devamı


8 Mayıs 2022 0