Değişim Yaklaşımı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Çapraz Eşleştirme – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antikor tespitinde kullanılan tarama hücreleri, uygun antijenlerin (Rh, Cc, Ee, Jka, Jkb, Fya, Fyb, Ss) homozigot ifadesine sahip olmalıdır. Antikorların %99,9’unun saptanması ve yalnızca çok düşük frekanslı kırmızı hücrelere karşı antikorların saptanmaması beklenir. Test serumunun tarama kırmızı hücreleri ile inkübasyonunu takiben, hücreler, herhangi bir bağlanmamış antikoru çıkarmak için yıkanır. Serbest globulin ile herhangi bir kontaminasyon,…
Devamı


4 Haziran 2021 0