Doğal Antikoagülanlar – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Gastrointestinal Doku – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hem ganglion hücreleri hem de sinir lifleri, hızlı asetil kolinesteraz yöntemi kullanılarak gösterilebilen kolinesteraz içerir. Hirschsprung’un tanımlanması normalde ilk teşhisi doğrulamak için ve daha sonra anormal bağırsak çıkarılmadan önce rezeksiyon sınırlarının belirlenmesi gerektiğinde düzeltici cerrahi sırasında gereklidir. Bu ameliyat sırasında küçük rektal emme biyopsileri kullanılarak yapıldığından hız önemlidir. Kriyostat H & E ile boyanmış kesitler…
Devamı


4 Mayıs 2021 0