Kobalamin – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Metal İyon Ayrımı için İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İyonik sıvıyı tasarlayabilmenin avantajı, tipik katalitik grupların (örneğin polioksometalatlar veya karboksilatlar) çözücüde fonksiyonel gruplar olarak eklenmesine izin vererek katalizör ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, genellikle bunlar daha pahalı ve sentezlenmesi zor alternatiflerdir. Oksidatif kükürt giderme, yakıtta ağır kükürt bileşikleri olduğunda iyonik sıvılar ile basit ekstraksiyonu artırır. Bununla birlikte, ilişkili örtük sorunlar…
Devamı


20 Aralık 2020 0