Ayırma Modları – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Demülsifikasyon – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İyonik sıvılar (IL’ler), katyon ve / ve anyonun sterik uyumsuzluğu nedeniyle erime noktaları geleneksel eşikten (100 ıC) daha düşük olan tuzlardır. Sterik uyumsuzluk genellikle büyük ölçüde alkil yan zincirlerin iyonların yüklü baş grubuna bağlanmasına bağlıdır. İyonik bir sıvının iyonlarından en az biri bu nedenle amfifiliktir ve dolayısıyla potansiyel bir yüzey aktif maddedir. Collins vd. bir…
Devamı


14 Aralık 2020 0