Mikroorganizmaların Mikroskobik Morfolojisi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Spektroskopide Kiral İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Spektroskopide Kiral İyonik Sıvılar NMR Spektroskopisinde Kiral Tanıma Özellikleri Kiral iyonik sıvıların (CIL’ler), herhangi bir kiral iyonik sıvının performansının tahmin edilmesi zor olmasına rağmen, asimetrik bir reaksiyonun veya bir ayırma işleminin sonucunu etkilediği yıllardır bilinmektedir. 2002’de Wasserscheid ve ark. kiral iyonik sıvılar ve bir rasemik substrat arasındaki tanıma özelliklerinin gücü için niceliksel bir karşılaştırmaya izin…
Devamı


20 Aralık 2020 0