G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Teşhis Mikrobiyolojisi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sorular 1. Bir antimikrobiyal ajan tanımlayın. 2. Antimikrobiyal direnç ile kastedilen nedir? Duyarlılık? 3. Neden saf kültürler antimikrobiyal duyarlılık testi için kullanılıyor? 4.Geçmişte karma kültürün kullanılması kabul edilebilir mi? Neden? 5. Testin doğruluğunu etkileyebilecek üç faktörü listeleyin. 6. Bir McFarland 0.5 standardı mililitrede 1-108 organizma içeriyorsa, Deney 15.2’deki her bir ampisilin içeren tüpe kaç bakteri…
Devamı


23 Mart 2021 0