Antinükleer Antikor – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antinükleer Antikor – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antinükleer Antikor (ANA) Klinik uygulamada, indirekt immünofloresan ile gösterildiği gibi antinükleer antikorların (ANA) saptanması, SLE tanısı için tek ve en yararlı işarettir. ANA, bir insan epitel hücre hattından (HEp-2) türetilen kemirgen doku veya doku kültürü hücrelerinin test serumu ile kaplanması ve ardından floreseine konjuge edilmiş ikinci bir antikor olan anti-insan IgG’si ile saptanır. Kemirgen dokusu…
Devamı


19 Haziran 2021 0