Lökoeritroblastik Anemi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Tuzdan Arındırma – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Rafinasyonda Ekstraksiyon Prosesleri için İyonik Sıvılar Ham petrol, doğal halde karışımlar halinde bulunan çok çeşitli temelde organik moleküllerin kaynağıdır. Rafinerilerin hedef amacı, bu karmaşık karışımları ihtiyaçlarımızı karşılayan ürünlere ayırmaktır. Bu amaçla, bu kimya endüstrisinde çeşitli kütle transfer işlemleri geliştirilmiştir: damıtma, absorpsiyon, sıvı-sıvı ekstraksiyon, süzdürme, adsorpsiyon, membran ayırma, vb. Damıtma ile birlikte, sıvı-sıvı ekstraksiyonu en çok…
Devamı


14 Aralık 2020 0