Karşı Akım Kromatografisinde (CCC) IL'ler – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Karşı Akım Kromatografisinde (CCC) IL’ler – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Monomerik yolda (Şekil 9.4), birleştirme ajanı olarak en çok kullanılan ”-halo-PTMS” -kloro-PTMS’dir (CPTMS). Monomerik yolda iki sentetik yol ayırt edilebilir. Heterojen bir işlem vardır (Şekil 9.4a), burada silika ilk olarak birleştirme ajanıyla modifiye edilir ve daha sonra ikame edilmiş veya ikame edilmemiş bir imidazol, modifiye edilmiş silikaya in situ olarak eklenir. Birleştirme maddesinin önce imidazol…
Devamı


20 Aralık 2020 0