Sentetik Nükleositler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Miseller Elektrokinetik Kapiller Kromatografi – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Miseller Elektrokinetik Kapiller Kromatografi Katkı maddesi olarak organik modifiye ediciler kullanan MEKC, hem suda çözünür hem de çözünmez kiral farmasötik bileşiklerde bulunan sentetik düşük seviyeli diastereoizomer safsızlıklarının ayrılması ve analizine başarıyla uygulandı. Sürfaktan olarak sodyum taurodeoksikolat (STDC), SDS ve setil-trimetilamonyum bromür (CTAB) içeren üç farklı MEKC sisteminden elde edilen nalbuphine’nin safsızlık profilleri karşılaştırılmış ve hepsi…
Devamı


25 Ocak 2021 0