Karmaşıklık Düzeyleri – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Metilsiklohekzan ve Toluenin Ayrılması – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

IL’ler [emim] [OAc] ve [emim] [N (CN) 2] proses simülasyonlarında kullanıldı. Bununla birlikte, su ve [emim] [OAc] arasındaki güçlü etkileşimler nedeniyle, bu IL’nin geri kazanımı ve saflaştırılması zor ve enerji yoğun göründü. Bunun yanı sıra, IL [emim] [OAc] ‘nin daha düşük termal kararlılığı, bu IL’nin yenilenmesi, bu IL için izin verilen maksimum sıcaklık olan 160…
Devamı


14 Aralık 2020 0