Kapiler Elektroforezde Kiral İyonik Sıvılar ve Miseller– Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kapiler Elektroforezde Kiral İyonik Sıvılar ve Miseller– Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kapiler Elektroforezde Kiral İyonik Sıvılar ve Miseller Elektrokinetik Kromatografi François ve ark. kapiler elektroforez (CE) için katkı maddesi olarak akiral iyonik sıvılar içeren bu grup, 2007’de farklı profenslerin enantiyosayrılması için CE’de katkı maddesi olarak kiral iyonik sıvıların etkisini değerlendirmiştir. İki kiral iyonik sıvı (etil- ve fenilkolin bis (triflorometilsülfonil) imid) arka plan elektrolitleri olarak seçildi; ancak,…
Devamı


20 Aralık 2020 0