G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

G6PD Eksikliği (Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz)  Kırmızı hücre, glikoz metabolizmasının pentoz fosfat şant yolundaki ilk enzimin eksikliğinden dolayı azaltılmış bir indirgeyici enerjiye sahiptir. Genellikle cinsiyete bağlı çekinik bir durumdur: hastalık erkeklerde X kromozomunda bir etkilenmiş genle ifade edilir, ancak dişilerin etkilenmiş iki gene ihtiyacı vardır. Bir tanesi etkilenen dişiler, Lyon hipotezine göre, hangi hücrelerde hangi X kromozomunun inaktive…
Devamı


7 Haziran 2021 0