Laboratuvar Dışı Yarı Nicel Testler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Laboratuvar Kaydı – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

(9) Yapılacak testlerin, analizlerin ve ölçümlerin türü ve sıklığı. (10) Tutulacak kayıtlar. (11) Destekleyici tarafından protokolün onaylandığı tarih ve Çalışma Yöneticisinin tarihli imzası. (12) Kullanılmak üzere önerilen istatistiksel yöntemlerin bir açıklaması. (b) Onaylanmış bir protokoldeki tüm değişiklikler veya revizyonlar ve bu nedenle nedenleri belgelenecek, Çalışma Direktörü tarafından imzalanacak, protokole tarih atılacak ve protokolle birlikte muhafaza…
Devamı


17 Mart 2021 0