Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Uygulamalı Biyosistemler İfade Dizisi Sistemi Applied Biosystems Expression Array System, tüm insan genomunu temsil eden, mevcut transkript verilerini kullanan ve tamamen insan küratörlüğünde uzmanlar tarafından doğrulanmış gen açıklamalarına dayanan bir mikrodizi tasarımına dayanmaktadır. Her araştırma, hem Celera Genomics ek açıklamalarını hem de kamuya açık olanları içeren ilişkisel bir veritabanının parçasıdır. Özel olarak geliştirilmiş kemilüminesan kimyalarla…
Devamı


29 Haziran 2021 0