Çözünürlük Sistemleri

Olumlu Sonuçları Sayma – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Deneysel Çalışmalar SEδˆ’nin d̄’nin SE’si olduğuna, her bir bireysel çalışmadan elde edilen ds’nin standart hatası olmadığına dikkat edin. Bu SE, gözlemlenen (ve düzeltilmemiş) ds’nin sıradan bir meta-analizinden elde edilen ortalamanın (yani, SEd ̄ = SDd /√m) standart hatasına benzer. (M’nin Hedges-Olkin notasyonundaki çalışmaların sayısı olduğunu hatırlayın.) Bireysel d değerleri için SEd’in benzer tahmini, burada √d…
Devamı


16 Mart 2022 0