APT'ler – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Sistematik İncelemelerin İlkeleri ve Prosedürleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Kümülatif Meta-analiz Akut miyokard enfarktüsünde intravenöz streptokinaz denemeleri için, toplam mortalitede istatistiksel olarak anlamlı (P = 0.01) birleşik farkın 1973’e kadar elde edildiğini gösterdi. O sırada, sekiz küçük denemede 2432 hasta randomize edilmişti. Büyük GISSI-1 ve ISIS-2 denemelerini51,52 içeren ve toplam 34542 ek hastayı kaydeden sonraki 25 çalışmanın sonuçları, anlamlılık düzeyini 1979’da P = 0,001’e,…
Devamı


28 Mart 2022 0