Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antimikrobiyal Duyarlılık – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Klinik Örnekten İzolatın Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Amaç Klinik bir örnekten izole edilen bir organizmanın antimikrobiyal duyarlılık modelini belirlemek için; Malzemeler Besleyici agar plakaları (varsa Mueller-Hinton) Antimikrobiyal diskler Steril bezler Forseps Saf izolat kültürü ile kan agar plakası Besin suyu tüpü (5.0 ml) McFarland No. 0,5 bulanıklık standardı Prosedürler 1. Steril bir swab kullanarak, Deney 23.2’deki…
Devamı


30 Mart 2021 0