Arındırma Yöntemleri – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Basınç Yaprağı Filtre Optimizasyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bir önceki yazıda belirtilenden daha büyük boyutlar için yatay yaprak filtrelerin boşaltılması sorunu çözüldü. Döngünün tamamlanmasından sonra yığını döndüren filtreler, Şekil 11.50; Filtrelerin ekonomisi, tasarımları ve operasyonları rapor edildi. Bu kek boşaltma modundan tam anlamıyla yararlanmak için tam otomatik çalışma şarttır. Kuru kek tahliyesi için bile, kap boyutunun küçültülmesini içeren tasarım değişiklikleri, genel maliyetleri düşürdü.…
Devamı


14 Aralık 2020 0