Antifosfolipid Sendromu – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ligand Değişim Kromatografisi – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Elüsyon, spesifik ligand rekabeti ile veya mobil faz parametrelerinin değiştirilmesiyle indüklenen ligand-bağlayıcı kompleksinin tersine çevrilebilir konformasyonel değişiklikleri ile gerçekleştirilebilir. Bu prosedür, numunenin elüsyonuna ve ligandın aktivitesinin geri kazanılmasına izin verir. Bağın liganda bağlanması muhtemelen bir polimer için çok değerlikli olacaktır (yani çok bölgeli bağlantı) ve bu nedenle sterik olarak bağımlı olabilir. Tutulmayı etkileyen kritik özellikler,…
Devamı


19 Nisan 2021 0