G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2021 bebeklerde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yüksekliği Enzim eksikliği olanlar ne yememeli Enzim eksikliği öldürürmü G6PD eksikliği askerlik glukoz 6-fosfat dehidrogenaz nedir Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yüksekliği 0
G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

G6PD Eksikliği (Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz) 

Kırmızı hücre, glikoz metabolizmasının pentoz fosfat şant yolundaki ilk enzimin eksikliğinden dolayı azaltılmış bir indirgeyici enerjiye sahiptir. Genellikle cinsiyete bağlı çekinik bir durumdur: hastalık erkeklerde X kromozomunda bir etkilenmiş genle ifade edilir, ancak dişilerin etkilenmiş iki gene ihtiyacı vardır.

Bir tanesi etkilenen dişiler, Lyon hipotezine göre, hangi hücrelerde hangi X kromozomunun inaktive edildiğine bağlı olarak değişken ekspresyon gösterecektir. Çoğunlukla siyahi ve Akdenizli popülasyonlarda görülür ve dünya nüfusunun %3’ünü etkiler. G6PD aktivitesi retikülositlerde mevcuttur ancak bu bireylerde hızlı ve erken düşer.

Bu nedenle oksidan kimyasallara ve ilaçlara (örn. sülfonamid antibiyotikler) maruz kalındığında kırmızı hücre bütünlüğü azalır. Heinz cisimleri özel olarak hazırlanmış kan filmlerinde görülür. Teşhis, G6PD testiyle yapılır, ancak yalnızca kararlı durumda (hemolitik krizlerden sonra olduğu gibi aşırı sayıda retikülosit olduğunda değil). Bazı bölümlere yiyecekler (klasik olarak bakla – ‘favizm’) ve ilaçlar neden olur.

6GPD eksikliği için tarama

Pentoz fosfat yolu içinde NADP, G6PD tarafından NADPH’ye indirgenir. Bu ürün ultraviyole ışık altında floresan verir. Bu, floresan nokta testinin temelini oluşturur.

Tam kan aşağıdakilerle karıştırılır:

  • Glikoz 6-fosfat.
  • NADP.
  • Parçalayıcı ajan (genellikle saponin)
  • Tampon

Daha sonra filtre kağıdına lekelenmeden önce 5-10 dakika inkübe edilir, kurutulur ve uzun dalga UV ışığı altında incelenir. Normal numuneler parlak bir şekilde flüoresans yapacak, eksik numuneler flüoresan etmeyecek veya sadece zayıf olacaktır. Herhangi bir anormal tarama testi, bir G6PD testi ile onaylanmalıdır; burada G6PD tarafından NADPH üretimi, optik yoğunlukta zaman içinde bir değişiklik ile spektrometrik olarak ölçülür.

Enzim eksikliği olanlar ne yememeli
G6PD eksikliği diyet
G6PD eksikliği askerlik
G6PD eksikliği anestezi
glukoz 6-fosfat dehidrogenaz nedir
Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yüksekliği
bebeklerde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yüksekliği
Enzim eksikliği öldürürmü

Piruvat kinaz eksikliği

Piruvat kinaz eksikliği “otozomal resesif” bir durumdur (her iki genin anormal olması, bir kişinin durumu kalıtım yoluyla alması) ve başka bir enzim sorunudur – daha nadir görülen G6PD dışı hastalıkların en yaygınıdır. Hücreler deforme olur ve savunmasız hale gelir. Kan filmi poikilositleri (anormal şekilli kırmızı hücreler) gösterir ve bunlar bir ilaç uyarısı olmadan kendiliğinden hemolizlenir. Transfüzyon gerekebilir.

Piruvat kinaz eksikliği taraması

  • Piruvat kinaz, reaksiyonun katalizörüdür: ADP + fosfoenolpiruvat ! ATP + piruvat

Bu reaksiyonun ürünü olan piruvat daha sonra laktat dehidrojenaz (LDH) tarafından katalize edilen aşağıdaki reaksiyona ilerler:

  • Piruvat ş NADH ! laktat + NAD

NADH, uzun dalga UV ışığı altında floresan verirken NAD olmaz. Bu nedenle, tam kan ADP, fosfoenolpiruvat ve NADH ile inkübe edildiğinde, normal numunelerde NADH, sonuçta bir floresan kaybıyla NAD’ye oksitlenir. Eksik numuneler parlak bir şekilde floresan verecektir.

Anormal bir PK tarama testi, NADH’nin NAD’ye oksidasyonunun zaman içinde fotometrik olarak absorbanstaki bir değişiklikle ölçüldüğü, enzimin tam bir tahlili ile teyit edilmelidir.

Bağışıklık Hemolizleri

Çeşitli koşullar (Tablo 34.4’te listelenenler gibi), daha kısa bir ömre sahip olan antikor kaplı kırmızı hücrelerle sonuçlanır. İmmün hemoliz, laboratuvardaki termal aktivite (ve aglütinasyon) aralığına bağlı olarak laboratuvarda ‘sıcak’ ve ‘soğuk’ tiplere ayrılır, klasik olarak ılıkta 37 C ve soğukta 4 C, ancak bazen küçük örtüşmedir.

Pozitif olacak (DCT, Şekil 34.4) geniş bir tarama doğrudan Coombs (anti-globulin) testinin yanı sıra, sıcak immün hemolizde daha spesifik bir profil (IgG, kompleman) veren reaktifler kullanılabilir. Soğuk immün hemoliz şüphesinde, kan örneğini serum ayrılana kadar sıcak tutmak, ardından yetişkin (antijen içeren) ve göbek bağı (antijen taşıyan) hücrelere karşı test etmek olağandır.

DCT genellikle sadece kompleman reaktifi ile pozitiftir ve kan filmi, ısıtılmadıkça aglütinasyon gösterir. Sıcak ve soğuk koşullar arasındaki ayrım tedavi için önemlidir. Sıcak immün hemolizlerde, antikor üretiminin etkisini durdurmayı veya buna müdahale etmeyi amaçlayan steroidler ve diğer immünosupresif tedaviler genellikle yararlıdır.

Splenektomi sıklıkla işe yarar. Bununla birlikte, soğuk immün hemolizlerde sitotoksik kemoterapi (bazen) ve hastayı sıcak tutmak (neredeyse her zaman) yardımcı olur, ancak steroidler veya splenektomi değil. Otoaglütinasyon çapraz eşleşmeyi engellediğinden, immün hemolizde genellikle transfüzyondan kaçınılır.

Hastanın klinik durumu zaman zaman transfüzyon gerektirir ve kesinlikle kırmızı hücre eksikliği nedeniyle yenik düşmesine izin verilmemelidir, bu durumda ‘en az uyumsuz’ kan verilir.

Yenidoğanın hemolitik hastalığı (HDN)

Rh+ fetüsündeki Rh-pozitif hücreler, Rh annenin dolaşımına geçer, örn. hamilelik sırasında kanama veya düşük yapma tehdidi. Bu, annenin anti-D (anti-rhesus) antikorları üretmesine neden olur ve bu antikorlar daha sonra aynı veya sonraki gebeliklerde fetüse geçer ve kırmızı hücreleri kaplar ve bebek Rh+ ise hemolize neden olur.

ABO grubu uyumsuzlukları benzer sorunlara neden olabilir, ancak daha az önemdedir. Doğumdan sonra yüksek konjuge olmayan bilirubin seviyeleri (hemolize bağlı olarak) kan-beyin bariyerini geçecek ve beyin hasarıyla birlikte ‘kernikterus’a neden olacaktır. Değişim transfüzyonunu içerebilen tedavi bunu önleyecektir.

Kan filminde sferositler görülebilir ve DCT pozitif olacaktır. Ağır vakalarda bebek hidropik olacaktır (anemi/sarılık/ödemle şişmiş). Potansiyel feto-maternal kanama zamanlarında, annenin antikor üretimi, Rh+ hücrelerini temizlemek için intramüsküler enjeksiyon yoluyla anti-D’nin pasif olarak uygulanmasıyla engellenebilir, bu da annenin kendi yanıtını üretmesini engelleyecektir.

Anti-D’nin bu şekilde profilaktik kullanımı, modern bilimsel tıbbın başarı öykülerinden biridir, bu nedenle etkilenen bebekler artık nadirdir. Bunlar intrauterin transfüzyon (zor bir manevra!) veya yenidoğanın değişim transfüzyonu ile erken doğum indüksiyonu ile tedavi edilebilirler.

Uyumsuz Transfüzyon

Uyumsuz transfüzyon, immün aracılı bir hemoliz oluşturur. ABO uyumsuzluğunda (çok nadir görülen bir durumdur, ümit edilir) hastanın doğal olarak oluşan anti-A veya anti-B antikorları (veya her ikisi) nedeniyle donör hücreler intravasküler olarak yok edilir.

Hasta daha önce tarif edildiği gibi çok hızlı bir şekilde hastalanabilir ve hemoglobinüri geliştirecektir. Transfüzyon durdurulmazsa veya hasta anestezi altındaysa, durum ölümcül olabilir.

Diğer antijenlere bağlı uyumsuzluk reaksiyonları genellikle anemi ve sarılık ile ekstravasküler hemolize neden olur. İyileşme olağandır ancak alyuvar antijenlerine karşı allo-antikorlar nedeniyle bundan sonra çapraz eşleşme sorunları olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir