Çapraz Eşleştirme – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çapraz Eşleştirme – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Haziran 2021 Alel gen Nedir Baskınlık ilkesi Dihibrit çaprazlama Eş baskınlık Nedir Mendel Genetiği Mendel Genetiği Nedir Mendel İLKELERİ nedir 0
Değişim Yaklaşımı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Antikor tespitinde kullanılan tarama hücreleri, uygun antijenlerin (Rh, Cc, Ee, Jka, Jkb, Fya, Fyb, Ss) homozigot ifadesine sahip olmalıdır. Antikorların %99,9’unun saptanması ve yalnızca çok düşük frekanslı kırmızı hücrelere karşı antikorların saptanmaması beklenir.

Test serumunun tarama kırmızı hücreleri ile inkübasyonunu takiben, hücreler, herhangi bir bağlanmamış antikoru çıkarmak için yıkanır. Serbest globulin ile herhangi bir kontaminasyon, antiglobulin reaktifindeki antiglobin bileşenini nötralize edecektir ve bundan kaçınılmalıdır.

LISS IAT yöntemi kullanılarak, anti-kompleman serum içeren polispesifik bir antiglobulin reaktifi yerine monospesifik anti-IgG kullanılabilir. Bu, düşük termal genlik ve kompleman bağlanması olan LISS’ye bağlı antikorlardan arayüze istenmeyen duyarlılığı önler. Düzensiz bir antikor tanımlandığında, antikorun özgüllüğünü belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Antikor Tanımlama

Antikor tarama hücrelerinin herhangi birinde pozitif bir sonuç elde edilirse, antikor özgüllüğünün belirlenmesi esastır. Bu, seranın daha büyük bir tip hücre paneli ile reaksiyona sokulmasını gerektirir. Genel olarak, ticari paneller 11 hücre tipi içerir ve ilgili antijenlerin bir antigramı ile sağlanır.

Antikor tanımlaması, antikor reaktif modelini antijenlerin modeliyle eşleştirerek üretilir. Transfüzyon için kan gerekliyse, yalnızca ilgili antijen için negatif olan birimler seçilmelidir.

Antikor taramasında olduğu gibi, herhangi bir yöntem kullanılabilir, ancak antikor taramasında pozitif reaksiyon veren aynı teknikle başlamak en iyisidir. Genellikle bu IAT’dir. Sonuçsuz, bu panelden elde edilen sonuçlar, enzimle güçlendirilmiş bir teknik kullanılarak panel tekrarlanarak sıklıkla açıklığa kavuşturulabilir. Tanımlama hala sonuçsuzsa, farklı bir hücre paneli kullanılmalıdır.

Kesin olmayan sonuçlar, antikorun gerçek olduğundan ve numune kontaminantı olmadığından emin olmak için yeni bir numune alınmasını gerektirebilir. Antikorun kimliği hala bilinmiyorsa numuneyi, tanımlamaya yardımcı olması için daha büyük bir donör panelinin bulunacağı referans merkezine sevk etmek gerekebilir.

Alel gen Nedir
Mendel İLKELERİ nedir
Kontrol çaprazlaması
Eş baskınlık Nedir
Dihibrit çaprazlama
Baskınlık ilkesi
Mendel Genetiği
Mendel Genetiği Nedir

Çapraz Eşleştirme

Çapraz eşleştirme, potansiyel donör kanının alıcı ile uyumlu olmasını sağlamak için yapılan prosedürdür. Hastanın ABO Rh grubu ve bir negatif antikor taraması elde edildikten sonra, kanın çapraz eşleşmesi basit olmalıdır.

Donör üniteler mümkünse aynı ABO ve Rh grubundan seçilmelidir. Kırmızı hücre ürününün tipinin dikkate alınması gerekecektir, örn. tam kan, konsantre kırmızı hücreler, ilave takviyeli hücreler, lökositten fakir veya – tükenmiş. Bu, transfüzyon gerektiren duruma ve alıcının yaşına bağlı olacaktır.

Ayrıca, 50 yaşın altındaki kadınlara Kell negatif kırmızı hücre verilmesini sağlamak gerekir. Bunun nedeni, Kell antijenine üretilen antikorların plasentayı geçebilmesidir. Transfüzyon yoluyla anti-Kell üretmeye teşvik edilen, hamile kalan kadınların bebeklerinde uteroda hemolitik anemi gelişebilir.

Doğru ürün seçildikten sonra, donör torbasındaki hücreler yıkanıp alıcının serumu ile reaksiyona girdiğinden çapraz eşleştirme prosedürü nispeten basittir. Teknik seçimi, antikor taraması ile aynıdır, ancak dolaylı bir antiglobulin yöntemini içermelidir.

Pozitif reaksiyon veren üniteler transfüze edilmemelidir. Nadiren uyumlu birimlerin elde edilmesinin imkansız olduğu durumlar vardır, örn. serumda güçlü otoantikorları olan hastalarda. Bu hastalarda, bir otomatik çapraz eşleştirme (alıcının hücreleri ile alıcının serumu) yapılmalıdır. Oto-otolog çapraz eşleştirmeden daha büyük bir tepkisellik gücü sergilemeyen birimler yayınlanabilir.

Antikorun özgüllüğünü ve termal aralığını belirlemek için tüm otoantikorlar daha fazla araştırılmalıdır. Bu, elüsyon teknikleri gerektirebilir.

Elüsyon Yöntemleri

Elüsyon adı verilen bir işlemle, antijenik özgünlüklerini değiştirmeden kırmızı hücre antijenlerine bağlı antikorları uzaklaştırmak mümkündür. Üç ana elüsyon süreci vardır; sıcaklık, düşük pH ve organik çözücüler.

Sıcaklık

En yaygın olarak kullanılan sıcaklık elüsyon sistemi, yıkanmış kırmızı hücreleri 5 dakika boyunca 56°C’ye ısıtmaktır. Santrifüjden sonra, süpernatan antikorları içerir. Albümin içinde süspanse edilen yıkanmış hücrelerin dondurulması, santrifüjden sonra araştırmaya hazır olan aynı hemolize süpernatantı ortaya çıkarır. Bu yöntemlerin her ikisi de herhangi bir laboratuvarda uygulanması hızlı ve kolaydır.

Düşük pH

Yıkanmış kırmızı hücreler, pH değeri 3.5’in altında olan tamponlarda süspanse edilirse, IgG antikorları, hücre zarlarından parçalanmadan geri kazanılabilir. Düşük pH, önerilen elüsyon tekniği olmasına rağmen, 10’un üzerindeki bir pH, IgM antikorları için daha iyi sonuçlar veriyor gibi görünmektedir.

Organik çözücüler

Eter veya ksilen kullanan eluatların sonuçları IgG antikorları için çok iyi olsa da, çalışanların bu solventlere maruz kalmasından kaynaklanan tehlikeler, kullanımlarını ekstraksiyon davlumbazlı laboratuvarlarla sınırlandırır. Bir elüat hazırlandıktan sonra, bir antikor tanımlama yönteminde elüat serum yerine ikame edilir.

Transfüzyon uygulaması

Mevcut hastane transfüzyon uygulaması, mümkün olduğunda kan ürünlerinin kullanımını en aza indirecek sistemleri içermelidir. Kan ürünlerinde hepatit B, hepatit C, HIV ve CMV’nin potansiyel viral bulaşması, potansiyel bir CJD varyantı riski ile birlikte, kan ürünlerinin güvenliğini artırmak için bir dizi önlemle sonuçlanmıştır.

Bunlar arasında donör seçimi, rutin viral tarama, inaktive edilmiş plazma ürünlerinin kullanımı ve kırmızı hücre ürünlerinin lökosit tükenmesi için geliştirilmiş sistemler yer alır. Transfüzyon ürünlerinin kullanımını en aza indirmeye yönelik önlemler, maksimum kan sipariş çizelgelerinin kullanımını, otolog transfüzyon uygulamasının geliştirilmesini ve Ciddi Transfüzyon Tehlikeleri (SHOT) raporlama sistemine katılımı içerir.

İkincisi, transfüzyonu takiben ciddi advers olaylar için bir Birleşik Krallık gönüllü raporlama sistemidir. Transfüzyonun akut yan etkileri arasında hemolitik transfüzyon reaksiyonları, bakteri ile kontamine kan ürünlerinin infüzyonu, transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı, aşırı sıvı yüklenmesi, şiddetli alerjik reaksiyonlar veya anafilaksi ve transfüzyon sonrası purpura yer alır.

Potansiyel uzun vadeli komplikasyonlar, viral enfeksiyondan (yukarıya bakın), ciddi şekilde bağışıklığı baskılanmış kişilerde kronik greft ve konakçı hastalığından ve aşırı demir yüklenmesinden kaynaklanır. Her durumda, transfüzyon risklerinin kan ürünleri almama risklerine karşı dengelenmesi gerekir. Bu nedenle hastalar, transfüzyon riskleri konusunda uygun şekilde bilgilendirilmeli ve uygun bilgilere erişebilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir