Dedektör – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dedektör – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Ocak 2021 2. el altın arama dedektörü fiyatları 2. el pointer dedektör Altın dedektör çeşitleri Dedektör çeşitleri Dedektör Markaları En iyi altın dedektörü En iyi dedektör kaç metre gösterir 0
Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Dedektör

Doğru kapiler parametrelerin (ID, OD, Lt) optimizasyonundan sonra mikro ölçek seviyesinde tespit, CE’nin hayatta kalması için bir sonraki büyük zorluk haline geldi. Zorluklara rağmen, yaygın HPLC dedektörlerinin birçoğunun bir CE tamamlayıcısı vardır; örneğin, absorbans, floresans, iletkenlik, fotodiyot dizisi ve kütle spektroskopisi.

Küçük boyutlar, kırılma indisi gibi evrensel dedektörlerin kullanılamayacağı anlamına gelir. Bir dedektör örneği tartışılacaktır. Her bir dedektörün teknik yönleri, CE cihazı ile ilgili olanlar dışında kapsanmayacaktır. Okuyucuların, çalışma teorisi hakkında daha fazla ayrıntı için bir enstrümantasyon ders kitabına başvurmaları tavsiye edilir.

CE’de kullanılan en yaygın detektör türü UV-Vis (absorbans) detektörüdür. Absorbans detektörü için kaynaklar tungsten / döteryum lamba kombinasyonlarıdır. Bu sağlam algılama sistemi, geçirgenlik yüzdesini algılar ve standart bir eğride bilinen bir dizi konsantrasyonun yüzde geçirgenliğini karşılaştırarak nicelendirir.

Geçmişte, sabit dalga boyu dedektörleri, değişken dalga boyu dedektörlerine (örneğin, fotodiyot dizileri) kıyasla daha yüksek hassasiyet sunuyordu. Bununla birlikte, elektronikteki gelişmeler bu farkı ihmal edilebilir hale getirdi. Değişken bir dalga boyu detektörünün kullanılması, niceliksel ve niteliksel bilgilere izin verir.

Tampon seçimi, UV-Vis ölçümleri için önemlidir, bu nedenle, ilgilenilen dalga boyunda UV geçirgenliği olan bir tamponun seçilmesi önemlidir. Bu dedektörler için algılama sınırları genellikle mikromolar aralıktadır.

Algılama sınırları, benzersiz geometrili kılcal damarlar [ör., Kabarcık hücreler (Şekil 2) veya “Z” – hücreler] kullanılarak geliştirilebilir. Bu detektörler, kromofor içermeyen moleküller için uygun değildir; birçok farmasötik bileşik bu detektörlerle analiz edilemez.

Floresans detektörleri, birçok kantitatif uygulama için kullanışlıdır (floresans, kalitatif uygulamalar için sınırlı bir kullanıma sahiptir). Farmasötik bileşiklerin floresan olması nadirdir, bu nedenle türevlendirme neredeyse her zaman gereklidir. Floresans dedektörleri arasındaki temel fark, uyarmanın kaynağıdır.

Uyarma kaynağı olarak ksenon ark lambaları veya lazerler gibi lambalar kullanılabilir. Sürekli lambalar, çeşitli flüoroforların seçilmesine izin veren çoklu dalga boylarının kullanılabilmesi açısından avantajlıdır.

Lazerler, dalga boyu seçeneklerinde daha sınırlıdır (bir CE sistemi ile satın almak için ana lazer seçeneği, 488 veya 514 nm’lik uyarım dalga boylarına sahip argon iyon lazeridir), ancak bu dalga boylarında yüksek güç sunar.

Altın dedektör çeşitleri
En iyi altın dedektörü
Dedektör çeşitleri
Dedektör Burada
2. el altın arama dedektörü fiyatları
2. el pointer dedektör
En iyi dedektör kaç metre gösterir
Dedektör Markaları

Floresansta elde edilen sinyal, doğrudan uyarma kaynağının gücüyle ilgilidir, bu nedenle daha fazla güç, daha iyi algılama sınırları anlamına gelir. Tespit limitleri absorbansın 102100 katı olabilir. Lazer kaynaklı floresans (LIF) kullanıldığında, tespit limitleri pikomolar altında olabilir!

Çok çeşitli farklı reaktif gruplara (örneğin, amino, karboksil, vb.) Konjüge etmek için kullanılan gruplarla bir dizi mükemmel florofor mevcuttur. Bir LIF’in şemaları (Şekil 4) ve IgG antikorunun saptanması için performansı (Şekil 5) aşağıda gösterilmiştir.

İletkenlik detektörleri, evrensel yapıları (örneğin, türetme gerekli değildir) ve mikromolar saptama limitleri için kullanışlıdır. Bu detektörler özellikle inorganik ve küçük organik iyonlar için kullanışlıdır.

Yüksek eşdeğer iletkenliğe sahip biyolojik matrislerdeki küçük yüklü analitler, düşük iletkenlikli arkaplan elektrolitleri kullanıldığı sürece bir ppb ve alt ppb aralığında tespit edilebilir.13 Önemli bir avantaj, dedektörü kapiler boyunca herhangi bir yerde kullanabilmesidir. algılama penceresi gerekli değildir. Temassız iletkenlik tespitinin bir örneği Şekil 6’da gösterilmektedir.

CE’de tespit için elektrokimyasal (EC) dedektörler kullanılmıştır. EC yöntemleri, spektroskopik saptama yöntemlerine göre bir avantaj sunar, çünkü doğrudan bir elektrot yüzeyinde meydana gelen elektrokimya, CE’nin doğasında bulunan küçük boyutlarla sınırlı değildir.

Bir elektroforetik akım varlığında elektrokimya yürütmedeki zorluk, muhtemelen Elektrokimyasal detektörün (ECD) yaygın uygulamasını sınırlamıştır. Darbeli amperometrik saptama (PAD), karbonhidratların analizi için fayda göstermiştir.

Convergent Bioscience, tüm kılcal damarları görüntülemek için bir CCD (yüke bağlı cihaz) kamera kullanarak CE’de algılama için ilginç bir yaklaşıma sahiptir (Şekil 7). UV geçirgen bir kapiler gereklidir ve tüm kapiler bir ksenon lamba ile uyarılır. Bu, seferberlik gerekmediğinden cIEF’te faydalıdır. Geleneksel cIEF teknolojisi, kolon üzeri UV-Vis emilimini kullanır.

IEF süreci tamamlandıktan sonra (örneğin, örnek proteinler pI’lerine göre ayrılmıştır), odaklanmış protein bölgeleri detektörün ötesine taşınır. Mobilizasyon adımı, eşit olmayan ayırma çözünürlüğü gibi çeşitli değişkenlik kaynaklarını ortaya çıkarır ve görüntülenen kapilere göre daha yüksek analiz süresiyle sonuçlanır. İCE280 cihazı, 2211 pH aralığında 0,03 pI birimine kadar çözünürlükle saatte sekiz adede kadar örnekleme kapasitesine sahiptir ve sonuçlar jel IEF ile karşılaştırılabilir.

Arayüz

MS hem gaz hem de sıvı kromatografi ile başarılı bir şekilde arayüzlenmiştir ve CE arayüzü de başarılı bir şekilde geliştirilmiştir. CE2MS, biyolojik, biyobelirteç veya hücresel numunelerde yaygın olarak bulunan küçük numune boyutları alanında analitik bir rol oynamaktadır. Sıvı kromatografi, büyük miktarlarda numune mevcut olduğunda iz analizi için ideal olarak uygundur. HPLC ile karşılaştırıldığında CE, farklı seçicilik, daha yüksek verimlilik, hızlı yöntem geliştirme ve daha kısa analiz süreleri sunar.

Fenn ve meslektaşlarının çalışmasıyla, 1984 yılında kütle spektrometreleri için sıvı kromatografi2elektrosprey arayüzleri geliştirildi. Ardından, Pasifik Kuzeybatı Laboratuvarı Richard Smith’in yönetimi altında CE2ESI2MS alanında çalışmaya başladı ve çevrimiçi CE2MS’yi açıklayan ilk makaleyi yayınladı. 

İlk arayüz tasarımları, elektriksel temas için bir gümüş tabakası lehine kılcalın ucundaki poliimidin çıkarılmasını içeriyordu. Bu arayüz, optimum akış hızlarının altında olması ve metalize kılcalın sınırlı ömrü nedeniyle sınırlıydı.

Kılıf akış tasarımının tanıtılması, CE2MS sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Standart bir çıkış tamponuna bağlanmak yerine, CE2MS arayüzü doğrudan elektrosprey kütle spektrometresine bağlı elektroforetik kapiler çıkış ucunu kullandı.

Kılcalın ucunu MS giriş portunun yakınına konumlandırmak için bir CE-MS donanım adaptörü gereklidir. Adaptör tipik olarak, maksimum performans için kapilerleri ayarlamak için hizalama vidaları içerir. CE2ESI2MS püskürtücü, kılcal ucun dış duvarını kaplayan kılıf sıvısı sağlamak için bir porta sahip kılcal tutucudan oluşur.

Dış kılıf akışı, CE sistemi ile elektriksel bir temas sağlar ve tamponların ideal akış hızlarında ve eluant çözelti özelliklerinde elektrospreylemesini kolaylaştırır. Tipik olarak, küçük koaksiyel kılıf akışı 125mL / dak akış hızı aralığındadır. İsteğe bağlı olarak, daha küçük damlacıklar üretmek ve sıvının MS girişine gönderilmeden önce iyonize olmasına yardımcı olmak için nebülize edici gaz vardır.

Kapiler, sistem temizliğini iyileştirmek ve solvent arka planını azaltmak için ortogonal sprey geometrisine sahip olabilir. Bir CE2MS arayüzünün bir resmi Şekil 8’de gösterilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir