ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

31 Aralık 2020 Elektroforetik yöntemler Elektroforez çeşitleri Elektroforez nasıl yapılır Jel elektroforez tekniği nedir Kağıt elektroforezi nedir PCR elektroforez yöntemleri 0
Mikrodiseksiyon – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

VII. MEVZUAT YÖNETMELİĞİ

Son on yılda CE, farmasötik analiz için olgun bir ayırma tekniği haline geldi. Literatürde farmasötik Ar-Ge laboratuvarlarından ve akademiden çok sayıda onaylanmış yöntem bildirilmiştir. Bilgiler, kimlik, API testi, saflık belirleme, enantiyomerik ayırma ve stokiyometri belirlemeyi kapsar (Bölüm 7). Ek olarak, stabilite gösteren sıvı kromatografik yöntemlerin geliştirilmesi sırasında CE sıklıkla ortogonal bir teknik olarak uygulanmaktadır.

Sonuç olarak, CE, farklı ilaç şirketlerinin çeşitli düzenleyici sunumlarına dahil edilmiştir. Farmasötik analiz alanında gelişmiş bir ayırma tekniği olarak CE’nin artan ilgisi ve uygulaması, düzenleyici otoriteler tarafından kabul görmektedir. CE, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Uluslararası Uyum Konferansı’ndan (ICH) farklı kılavuz belgelerde özel bir analitik teknik olarak dahil edilmiştir.

CE ile ilgili genel bir monografi, Avrupa Farmakopesi (EP), Birleşik Devletler Farmakopesi (USP) ve Japon Farmakopesi’ne (JP) dahil edilmiştir. Ek olarak, CE, örneğin kimlik doğrulama testi veya enantiyomerik saflık testi gibi birkaç ürün için bir dizi spesifik monografta yer alır. Analitik kapiler elektromigrasyon terminolojisine ilişkin isimlendirme önerilerindeki farklılıkları önlemek için, teknikler Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından yayınlanmıştır. Bir kayıt dosyasında CE yöntemleri kullanılıyorsa, düzenleyici onayı yerine getirirken ICH yönergeleri izlenmelidir.

VIII. KAPILLAR ELEKTROFOREZ ENSTRÜMANTASYONUNUN NİTELİKLERİ

CE enstrümantasyonunun yeterliliği, risk analizi aracı olarak arıza modu ve etki analizi kullanılarak gerçekleştirilir (bkz. Bölüm 8). Cihaz, bileşen modülleri açısından incelenir ve bu bileşenlerin olası arızaları belirlenir. Bu arızaların potansiyel etkisi tanımlanır ve risk karakterize edilir.

Bu arızalara ilişkin mevcut herhangi bir değerlendirme belirlenir ve riski azaltmak için önerilen eylemler tanımlanır. Satıcılar tarafından sağlanan yeterlilik dosyalarının yanı sıra, şu anda, CE araçlarının operasyonel yeterliliği hakkında yayınlanmış çok az bilgi var gibi görünmektedir. FDA tarafından Kalite Risk Yönetimi için Endüstri Rehberi’nde sağlanan en son düşünce, tüm yeterlilik faaliyetlerinin risk temelli bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini önermektedir. Risk göz önünde bulundurulduğunda, değerlendirilen araç ” hastanın korunması ” bağlamında incelenmelidir.

Analitik araçların, verilerin geçerliliği, ilaç ürünlerinin güvenliliği ve etkililiğinin belirlenmesi veya ilaç ürününün ürün kalitesi üzerinde etkisi olabilir. İlaç ürününün kimliğini veya gücünü de etkileyebilirler ve bu nedenle, aletin yaşam döngüsü boyunca risk yönetimi gerçekleştirmek önemlidir. Bazı durumlarda, gayri resmi risk yönetimi süreçlerinin kullanımı da kabul edilebilir.

IX. CE YÖNTEMLERİNİN SAĞLAMLIK TESTLERİ

Biyomedikal ve farmasötik analizde, özellikle ilaç endüstrisinde, düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen katı düzenlemeler nedeniyle elde edilen analitik sonuçların kalitesine çok dikkat edilir (Bölüm 9). Sonuç olarak, sağlamlık testi giderek daha önemli hale geldi. ICH yönergeleri, sağlamlığı “Analitik bir prosedürün sağlamlığı, yöntem parametrelerindeki küçük ancak kasıtlı varyasyonlardan etkilenmeden kalma kapasitesinin bir ölçüsüdür ve normal kullanım sırasında güvenilirliğinin bir göstergesini sağlar.”

Sağlamlık testi, yöntemin sağlamlığını değerlendirmek için uygulanan deneysel düzendir. ICH kılavuzları ayrıca şunu da belirtmektedir: ” Sağlamlık değerlendirmesinin bir sonucu, her kullanıldığında analitik prosedürün geçerliliğinin sürdürülmesini sağlamak için bir dizi sistem uygunluk parametresinin (örneğin, çözünürlük testleri) oluşturulması olmalıdır. ” İkincisi Sağlamlık tanımı, en yaygın olarak uygulandığı için Bölüm 9’da kullanılmıştır.

ICH yönergelerinde henüz sağlamlık testleri zorunlu olmamakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilaçların tescili için FDA tarafından talep edilmektedir. Böyle bir sağlamlık testinin sonuçlarının oluşturulması ve işlenmesi aynı Bölümde tartışılmaktadır. Ayrıca, CE yöntemlerinin sağlamlık testi uygulamalarının bir literatür taraması ve eleştirisi sağlanmıştır.

Elektroforez çeşitleri
Kağıt elektroforezi
Jel elektroforezi
PCR elektroforez yöntemleri
Elektroforez nasıl yapılır
Kağıt elektroforezi nedir
Elektroforetik yöntemler
Jel elektroforez tekniği nedir

X. ANALİTİK YÖNTEMLERİN DOĞRULANMASI

Doğrulama, bir yöntemin amaçlanan amacı için kabul edilebilir olduğunu kanıtlama sürecidir. Doğrulananların sonuçlar değil yöntem olduğuna dikkat etmek önemlidir (Bölüm 10). Herhangi bir analitik yöntemin en önemli yönü, sonuçta ürettiği verilerin kalitesidir.

Yeni bir analitik yöntemin geliştirilmesi ve doğrulanması bu nedenle yinelemeli bir süreç olabilir. Doğrulama çalışmalarının sonuçları, prosedürde bir değişikliğin gerekli olduğunu ve daha sonra yeniden doğrulama gerektirebileceğini gösterebilir. Bir yöntem rutin olarak kullanılmadan önce doğrulanması gerekir. Farklı performans özellikleri farklı doğrulama kriterleri gerektireceğinden, bir analitik yöntemi doğrulamak için bir dizi kriter vardır.

Dikkate alınması gereken çeşitli doğrulama özellikleri doğruluk, kesinlik, özgüllük, saptama sınırı, kantitasyon sınırı, doğrusallık ve resmi yönergelere uygun aralıktır. Doğrulama gereksinimleri, yöntemin amacına göre tanımlanmalıdır.

Analitik yöntemlerin doğrulanması, genellikle kalite güvence sistemlerinin içsel bir gerekliliği olarak kabul edilir. Kalite kontrol analitik yöntemleri için test performansının ve yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi ve yorumlanması için çeşitli onaylanmış referanslar (öneriler ve kılavuzlar) vardır.

Farmasötik yöntemler için USP, ICH ve FDA tarafından belirlenen yönergeler, bu tür doğrulamaların gerçekleştirilmesi için bir çerçeve sağlar. Bu nedenle, elektroforetik prosedürleri değerlendirirken, dünyanın her yerinde kabul edilebilmesi için doğrulama, bu mevcut kılavuzlarla sıkı bir şekilde uyumlu olmalıdır. CE için, olgun ancak daha genç bir teknik olarak, doğrulama çalışmalarının belirli bir yöntemin uygunluğuna dair daha güçlü kanıt sağlaması gerekir.

XI. FARMAKOPÖYLERDE CE YÖNTEMLERİ İHTİYACI

Çeşitli uluslararası farmakopeler, dünya çapında ilaçların kalitesini sağlamaya yardımcı olur. Bu farmakopeler, monograflarını sürekli olarak gözden geçirir ve revize eder. Bir ilacın üretim süreci değiştirilirse farklı bir safsızlık profili beklenebilir; bu, farmakopelere dahil edilmesi gereken yeni analitik yöntemlerin geliştirilmesiyle sonuçlanır. Daha önceki baskılarda, tanımlama ve saflık değerlendirme amaçları için renk reaksiyonları gerçekleştirildi.

Günümüzde, farmakopeler kromatografik yöntemlerden yararlanmakta ve daha az duyarlı TLC yöntemlerini HPLC testleri ile değiştirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, bir ilacın safsızlık değerlendirmesini belirlemek için bazen HPLC’den daha faydalı olsalar bile, CE yöntemleri nadiren kullanılmaktadır (Bölüm 11). CE şu anda, özellikle peptidler ve proteinler durumunda EP ve USP’de kullanılmaktadır. Yeni uygulamalar için bu yöntemler ve bakış açıları aynı Bölümde verilmiştir.

XII. İLAÇLARIN SAFLIK PROFİLİNDE CE

Bölüm 12, safsızlık profillemesinde CE’nin olası uygulamalarını göstermektedir. Tekniğin yüksek tepe kapasitesi nedeniyle CE, ana ilaç bileşiğini genellikle ilgili bir kimyasal yapıya sahip olan olası safsızlıklarından ayırmak için son derece uygundur. Dahası, elde edilen yüksek verimlilikler ve düşük reaktif tüketimi, birçok ilaç analizi durumunda CE’yi HPLC’ye uygun bir alternatif haline getirir.

Düzenleyici otoriteler, halk sağlığı ve eczacılık endüstrisi için safsızlık profillemesinin uygunluğuna kısa bir giriş yaptıktan sonra, çeşitli CZE, susuz CE, MEKC, mikroemülsiyon elektrokinetik kapiller kromatografi, CGE ve CEC uygulamaları sunulmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir