FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Ödevleri Farmakokinetik nedir Farmakoloji Farmasötik Kimya nedir Farmasötik nedir kisaca İlaçların farmasötik şekilleri 0
FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN KAPILLER

ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ

GİRİŞ

Elektroforez, bir elektrik alanının etkisi altında yarı iletken bir ortamdaki yüklü bileşiklerin farklı göçüne dayanan bir ayırma tekniğidir. Kökeni 1880’lere kadar izlenebilir; ancak, 1937’de Arne Tiselius1, hareketli sınır elektroforezi adı verilen bir yöntemle farklı serum proteinlerinin ayrıldığını bildirdiğinde büyük bir kabul gördü. 1948’de Tiselius, katkılarından dolayı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

Hareketli sınır yönteminin etkinliği, kağıt elektroforezi ve jel elektroforezi gibi tekniklerin geliştirilmesi ile daha da artırılmıştır. Kağıt elektroforezi artık kullanılmıyor; bununla birlikte, jel elektroforezi, proteinlerin ve nükleik asitlerin belirlenmesi için biyokimyada hala kullanılmaktadır. Ne yazık ki jel elektroforezi, sistemde ısı üretimine yol açan “joule ısıtma” nın etkisiyle sınırlıdır.

Bu ısı verimli bir şekilde dağıtılamaz ve konveksiyon ve viskozite gradyanları ile sonuçlanan sıcaklık gradyanlarına ve son olarak dağılımın artmasına ve sonuç olarak bant genişlemesine yol açar. Böylece joule ısıtma, ayırma veriminde bir azalmaya neden olur. Dar delikli borular kullanılırsa daha iyi ısı dağılımı mümkündür. Hjerten2 bu teknolojiyi 1967’de 3 mm civarında bir iç çapa (I.D.) sahip cam tüpler kullanan ilk uygulayan oldu.

Jorgensen ve Lukacs3, 1981’de 75mm I.D. kullanan ilk operasyonel sistemi ürettikleri için kredilendirildi. 1 mm’den daha az plaka yükseklikleri ile proteinlerin ve dansile amino asitlerin ayrılmasına neden olabilen 30 kV’a kadar kaynaşmış silika kılcal damarları ve gerilimler. O zamandan beri, yüksek verimli ayırmalarla ilgili birçok makale yayınlandı.

Kapiler elektroforez (CE), ilaçların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), kalite kontrol (QC) ve stabilite çalışmalarında yaygın olarak kullanılan güçlü bir ayırma tekniğidir. CE, farmasötik analizde yaygın olarak kullanılan bir teknik olan yüksek performanslı sıvı kromatografisine (HPLC) göre çeşitli avantajlar sunar.

Bunlar basitlik, hızlı analiz, otomasyon, sağlamlık, seçicilik için farklı mekanizmalar ve düşük maliyeti içerir. Ayrıca, yalnızca küçük bir numune boyutu mevcut olsa bile, HPLC’ye göre daha yüksek verimlilik ve dolayısıyla daha yüksek çözünürlük gücü sunar.

Bu avantajların, CE’nin Ar-Ge, kalite kontrol ve farmasötiklerin stabilite çalışmalarında daha fazla kullanılmasına yol açması muhtemeldir. CE, peptidlerin, proteinlerin, karbonhidratların, inorganik iyonların, kiral bileşiklerin ayrılması için ve diğer birçok farmasötik uygulamada özellikle yararlı bulunmuştur. Kiral bileşiklerin ayrılması, ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Bu çalışma, yoğun farmasötik bilim adamına yeni ilaç geliştirme ve kalite kontrolünde CE’nin çok yönlülüğünden yararlanmaya yönelik eksiksiz ancak kısa bir referans kılavuzu sağlamak üzere planlanmıştır.

Bölümlerin her biri, okuyucuya CE teorisi, enstrümantasyonu, metodolojileri, düzenlemeleri, uygulamaları ve son gelişmeler hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamak için  yazılmıştır.

Farmasötik nedir kisaca
Farmasötik Nedir Tıp
Farmasötik şekil Nedir
Farmasötik ürün nedir
Farmasötik Kimya nedir
İlaçların farmasötik şekilleri
Farmakokinetik nedir
Farmakoloji

ENSTRÜMANTASYON

CE enstrümantasyonu oldukça basittir. Bir çekirdek enstrüman, yüksek voltajlı bir güç kaynağı (30.000 V’u aşan voltajlar yapabilen), kapilerler (yaklaşık 25-100 mm ID), devreyi tamamlamak için tamponlar (örneğin sitrat, fosfat veya asetat) ve bir detektör kullanır (örneğin, UV2visible). CE, yöntem geliştirme, güvenilirlik, hız ve çok yönlülüğün basitliğini sağlar. HPLC ile geleneksel olarak işlenmesi zor olan bileşikleri ayırabildiği için değerli bir tekniktir. Ayrıca, kantitatif analiz için otomatik hale getirilebilir. CE, süreç analitik teknolojisinde (PAT) önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, çevrimiçi bir CE sistemi, CE ile ayrılabilen proteinlerin veya diğer türlerin örnekleme, örnek hazırlama ve analizini tamamen otomatik hale getirebilir.

FARMASÖTİK ANALİZ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME

CE yöntemleri, ilaç geliştirmenin erken ve geç aşamaları için farmasötik kalite kontrolünde geliştirilir ve kullanılır. Bölüm 4, erken faz gelişiminde kullanılabilecek küçük moleküller için geç faz geliştirme yaklaşımlarının yanı sıra büyük moleküler ağırlıklı bileşikleri kapsar. Farmasötik QC’de geç aşama yöntem geliştirme, gerekli stabilite çalışmaları için ve ilaç ürünü veya ilaç maddesi doğrulama serilerinin salınımı için gerçekleştirilir ve üretim partilerinin salım testi için operasyonel kalite kontrol laboratuvarlarına aktarılması amaçlanır. Tercihen, geç aşama yöntemleri hızlı, sağlam, güvenilir ve aktarılabilir olmalıdır. Bu nedenle, bu tür yöntemlerin geliştirilmesine yeterli zaman, düşünce ve kaynak ayırmak çok önemlidir.

Metot geliştirme sırasında uygulandığında aşağıdaki hususlar muhtemelen daha sağlam, güvenilir ve devredilebilir yöntemler üretecektir: (a) ” müşteri ” (kullanıcı) ile ilgili endişeler önceden dikkate alınır, (b) temel süreç girdi değişkenleri belirlenir, (c) kalite açısından kritik faktörler belirlenir, (d) birkaç yöntem doğrulama testi kurulur, (e) geliştirme sırasında yöntem performansının proaktif değerlendirmesi gerçekleştirilir, (f) sürekli müşteri katılımı ve odak kurumsallaştırılır ve (g) yöntem kapasitesi değerlendirmesi (spesifikasyon limitlerine göre salınım testi için uygulanacak uygunluk) belirlenir.

ANALİZOFAKTİF FARMASÖTİK İLAÇLAR VE İLAÇ ÜRÜNLERİ

1990’ların başlarında misel elektrokinetik kromatografi (MEKC), kapiler ITP, kapiler IEF, CGE ve tam otomatik sistemler gibi çeşitli CE modlarının geliştirilmesi, CE teknolojisinin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. İnsan genomu projesi ve genetiğe olan büyük ilgi, teknolojinin gelişmesine yardımcı oldu. Çok yönlülüğü ve karmaşıklığı nedeniyle, CE, tek bir cihazda gerçekleştirilen tek bir teknikten ziyade bir analitik teknikler ailesi olarak görülmelidir. Her modun avantajları ve sınırlamaları vardır.

CE’nin tam potansiyeli ancak çeşitli CE modlarının daha iyi anlaşılmasıyla gerçekleştirilebilir. CE’nin başarılı bir şekilde uygulanması, ayrılma hızını artırarak ve diğer tekniklerle ele alınamayan yeni analitik zorlukları çözerek yeni ilaçların geliştirilmesine paha biçilmez bir katkı sağlayabilir. 5. Bölüm, ilaç geliştirme sürecinde CE’nin potansiyel kullanımına odaklanmaktadır. Sınırlamaların üstesinden gelmek için çeşitli zorluklar, faydalar ve uygun iyileştirme yaklaşımları ele alınmıştır.

CE YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN GENEL HUSUSLAR

Bölüm 6, analit veya özel analiz açısından değil, sağlamlık açısından yöntem parametrelerinin istenen iyileştirmesini açıklamaktadır. Okuyucunun halihazırda mevcut ekipmanla yöntemler geliştirmesine yardımcı olmak için açıklayıcı örnekler verilmiştir. Yöntemin açık ve net bir şekilde tanımlanması ve doğrulama raporunun günlük kullanımda karşılanamayacak beklentileri yükseltmemesi önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir