Kapiler Elektroforezde (CE) 9.5 IL’ler – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kapiler Elektroforezde (CE) 9.5 IL’ler – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Agaroz jel elektroforezi Agaroz jel elektroforezi sonucu yorumlama Ayırma Teknolojisi Ödevleri Kapiler elektroforez çalışma prensibi Kapiler elektroforez cihazı NEDİR PAGE elektroforez 0
Kapiler Elektroforezde (CE) 9.5 IL'ler – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kiral IL-Bazlı Durağan Fazlar

Chiral IL bazlı sabit fazlar, GC’de rasematların ayrılması için kullanılmıştır. Bu durumlarda, iki tip sabit faz geliştirilmiştir: (1) bir veya çeşitli enantiyomerik merkezler içeren katyonlara sahip gerçek şiral IL’ler veya (2) aşiral IL’lerde çözündürülmüş şiral seçiciler.

Ding vd. (Armstrong’un grubuna ait), alkollerin, diollerin, sülfoksitlerin, epoksitlerin ve asetillenmiş aminlerin ayrılması için efedrinium ve psödo-efedriniuma dayalı iki gerçek kiral IL’nin kullanımını ilk bildirenlerdir.

Ek olarak, gerçek kiral IL N, N, N-trimetil-2-aminobütanol bis (triflorometilsülfonil) imid, GC sabit fazı olarak kullanılmıştır. İkinci başvuruda IL, enantiyomerlerin ayrılması için bir SWCNT filmi üzerine kaplandı.

Bununla birlikte, çok sayıda kiral IL, potansiyel sabit fazlar olabilse de, bunların doğası, enantiyomerlerin ayrılmasını engelleyerek, analitlerle çoklu etkileşim bölgelerini tercih etme eğilimindedir.

Bu nedenle, IL’nin yalnızca bir kiral seçicinin çözücüsü olarak işlev gördüğü sabit fazların kullanımını içeren daha fazla uygulama vardır. Bu durumlarda, IL aşiraldir ve bunun için, rasematların ayrılması kiral seçiciye bağlıdır. Kullanılan şiral seçiciler esas olarak siklodekstrinlerdir ama aynı zamanda selüloz türevleridir.

Çözücü olarak bir IL kullanmanın avantajı, birçok kiral seçicinin geleneksel polisiloksan kolonlarda çözülmesinin zor olmasıdır. Diğer kombinasyonlar arasında Sun ve ark. bir PIL içinde bir kiral imidazolyum esaslı IL’nin çözüldüğü bir kolonun geliştirilmesiyle iki tip kiral IL-esaslı sabit fazın kullanımını anlatmıştır.

 Ticari IL-Tabanlı Sabit Aşamalar

Ticari olarak temin edilebilen IL bazlı kolonlar, diğer geleneksel noniyonik kolonlardan çok daha küçüktür, bu da önemli bir avantajdır. Ayrıca, aktif hidroksil gruplarının yokluğundan dolayı daha kararlıdırlar ve çeşitli bileşikler için iyi tepe şekli ve çözünürlük sağlayarak yüksek sıcaklıklarda çalışabilirler.

İlk ticari iyonik sıvı kolon 2008 yılında Supelco tarafından piyasaya sürüldü. Bugün, SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 olmak üzere yedi adet IL bazlı GC kolonu ticarileştirildi. ve SLB-IL111. Fosfonyum veya imidazolyum bazlı dört tip IL katyonundan oluşurlar.

Hepsi 1: 1 oranında NTf2– ve CF3SO3􏰰 içeren SLB-IL61 dışında NTf2􏰰 içerir. Bu yeni kolonlar, PEG eşdeğer polaritesi ve geliştirilmiş termal stabiliteye (SLB-IL59) sahip olanlardan son derece yüksek polariteye sahip fazlara (SLB-IL111) kadar çeşitlilik gösterir.

GC’de IL-Tabanlı Sabit Fazların Analitik Uygulamaları

IL tabanlı sabit aşamalar üzerine yayınlanan çalışmaların çoğu sentezlerine, hazırlanmalarına ve karakterizasyonlarına odaklanmıştır, ancak şu ana kadar tam analitik uygulamaların geliştirilmesine çok az dikkat edilmiştir. IL tabanlı farklı sabit fazların karşılaştırmasının sunulduğu birkaç çalışma vardır.

González-Álvarez ve diğerleri. IL poli-1- (2-sikloheksanol) -3- (4-vinilbenzil) imidazolyum bis (triflorometilsülfonil) imidden, 15 bileşiği içeren bir koku karışımını 10 dakikadan daha kısa sürede etkili bir şekilde ayırmak için kullandı. Sonuçlar, polisiloksan veya PEG ticari kolonları ile karşılaştırılabilir tutma süreleri ve verimlilikleri gösterir.

Öte yandan, IL bazlı sabit fazların ticarileştirilmesi, bu tip GC kolonlarının ilgisinin ve kabulünün artmasına izin verdi. Bu nedenle, birçok inceleme, çok boyutlu ayırmalar için bu ticari IL tabanlı sabit fazların şüphesiz ilgisi ile birlikte bu uygulamaları ticari olanlarla özetledi.

Çeşitli literatür çalışmaları, birçok uygulamada ticari IL tabanlı sütunların kullanımını içerir: uçucu yağların analizi, biyolojik sıvılar [174], yakıt ve petrokimya analizi [175-178], çevresel analiz [179-182], lipidler [183-188 ], vb.

Vurgulanması gereken bir örnek olarak Mondello ve ark. başarılı sonuçlarla limon uçucu yağının analizi için iki boyutlu gaz kromatografisi-kütle spektrometrisinde (GC 􏰪 GC-MS) SLB-IL59 sabit fazını kullandı.

Kapiler Elektroforezde (CE) 9.5 IL’ler

Kapiler elektroforez (CE) bir başka önemli analitik ayırma tekniğidir. Analitlerin ayrılmasını sağlamak için dar silis bazlı kapilerlere uygulanan yüksek elektrik alanları gerektirir.

IL’ler, susuz CE (NACE) veya geleneksel CE gibi farklı CE modlarında, destekleyici elektrolitler, çalışan tamponlara katkı maddeleri olarak veya dinamik kaplamalar olarak kullanılmıştır. IL bazlı yüzey aktif maddeler ayrıca CE’de MEKC’de sözde durağan fazlar olarak veya misellerin kullanımına dayalı çevrimiçi ön konsantrasyon tekniklerinde kullanılmıştır.

Kapiler elektrokromatografide (CEC) [191, 192] sabit fazlar olarak veya CEC’de zararlı silanol etkisini azaltmak için katkı maddeleri olarak [193-196] uygulamaları da vurgulanmalıdır.

Kapiler elektroforez cihazı NEDİR
Kapiler elektroforez yöntemi
Kapiler elektroforez kullanım alanları
Kapiler elektroforez çalışma prensibi
kılcal (kapiller) elektroforez
Agaroz jel elektroforezi
Agaroz jel elektroforezi sonucu yorumlama
PAGE elektroforez

CE veya NACE’deki IL’ler

İyonik sıvılar, bir dizi uygulamada ana elektrolit çözeltisi olarak veya kapiler bölge elektroforezinde (CZE) elektrolit katkı maddeleri olarak kullanılmıştır.

Bu uygulamalarda, sulu çözeltilerde yaygın tuzlar olarak işlev görürler, ancak çeşitli moleküller arası etkileşimin sürdürülmesinden dolayı iyileştirilmiş davranışa sahiptirler. Ters CE elektroozmotik akışı (EOF), arka plan akımının düşük modifikasyonları ve analitler arasında artan çözünürlük, CZE’de IL’ler için bildirilen uygulamaların ana ilginç özellikleri arasında gösterilebilir. IL’ler ayrıca CE’de, genellikle siklodekstrinlerle kombinasyon halinde kiral ayırmalar elde etmek için kullanılmıştır.

Akan tamponlar oluşturmak için susuz ortamda iyonik katkı maddeleri olarak da kullanılmıştır. IL’lerin, destekleyici elektrolitler olarak eşzamanlı olarak hareket ederken, tampon sisteminin elektroforetik hareketliliğini etkilediğine dikkat edilmelidir.

Ek olarak, IL’lerin kılcal damarı dinamik olarak modifiye edebildiği açıktır. CE kapilerine bağlanan IL’ler, örneğin insan numunelerindeki ilaçların ayrılmasını geliştirmek için karmaşık uygulamalarda da kullanılmıştır. Benzer şekilde, PIL poli-ViC4Im-Br, temel proteinlerin ve anyonik analitlerin ayrılması için silika kapiler üzerinde fiziksel olarak absorbe edildi.

 MEKC’de IL’ler ve IL Tabanlı Sürfaktanlar

Bugüne kadar, CE’deki IL bazlı yüzey aktif maddelerin en başarılı uygulaması MEKC ile bağlantılıdır. Schnee ve Palmer, LSER modelini kullanarak teorik bir çalışma gerçekleştirdi; bu, en büyük ve en hidrofobik baş gruplarına sahip katyonik yüzey aktif cisimlerinin, çok uyumlu bir ortam ve CE’de polar bileşiklerle en güçlü etkileşimler sağlamak için en iyi adaylar olduğunu gösterdi.

Bu açıkça IL bazlı yüzey aktif maddelere, özellikle imidazolyum bazlı IL bazlı yüzey aktif maddelere işaret eder. O zamandan beri, IL bazlı yüzey aktif maddeler, MEKC’de sözde durağan fazlar olarak önemli bir uygulama alanı buldular. Tablo 9.3, bu uygulamalardan birkaçını özetlemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir