Polimerik IL-Bazlı Durağan Fazlar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Polimerik IL-Bazlı Durağan Fazlar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Ödevi Katılma polimerizasyonu Kondenzasyon polimerizasyonu Polimer Ders Notları PDF Polimer Kimyası pdf Polimer sentezi Polimerlerin Sınıflandırılması 0
Polimerik IL-Bazlı Durağan Fazlar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Multicationic IL-Tabanlı Durağan Fazlar

Dikatyonik ve trikasyonik IL’ler, şu anda GC sabit fazları olarak kullanılan en çok ilintili tabanlı IL’lerdir. Dikatyonik ve trikasyonik IL’ler, bir aralayıcı ile bağlanan sırasıyla iki veya üç katyondan oluşur. Geniş bir sıcaklık aralığında sıvı olmaları ve analog monokasyonik bazlı IL’lere üstün bir termal stabilite ile karakterize edilirler. Böylelikle kapiler kolonlar, GC sabit fazları için multicationic tabanlı IL’ler kullanıldığında 350 ıC’ye kadar çalışabilir.

Dikatyonik IL’ler normal olarak imidazolyum veya pirolidinyum katyonları ve aralayıcılar olarak alkil zincirleri tarafından oluşturulur. Bazı durumlarda, alkan aralayıcıdaki metilen grubu, bir -CH2OCH2– grubu ile değiştirilir. Anyonlarla ilgili olarak, NTf2􏰰 en çok kullanılanıdır. Diğer durumlarda, CF3SO3􏰰 anyonu, hidrojen bağlı bileşiklerin tortulaşmasını en aza indirmek için NTf2􏰰 ile ikame etti.

Trikasyonik IL’ler, katyonlara bağlı bir çekirdek yapıdan (ayırıcı) oluşur. Payagala vd. (Armstrong grubuna ait), her durumda NTf2􏰰 ile imidazolyum veya fosfonyum katyonlarına bağlı mezitilen, benzen, trietilamin veya tris (2-heksanamido) etilamin çekirdeklerinden oluşan trigonal trikasyonik IL’leri test etti.

Bu noktada, monokatyonik ve analog ayrık IL’lerin aynı polaritelere, solvasyon özelliklerine ve kromatografik seçiciliğe sahip olduğunu belirtmek önemlidir.

Bununla birlikte, bu trigonal trikasyonik IL’ler, farklı solvasyon parametrelerine, daha yüksek polaritelere ve bazı durumlarda pozitif yükleri tutma kabiliyetine sahiptir. Mutelet vd. farklı uçucu organik bileşiklerin (VOC) ayrılması için trigeminal trikasyonik IL bazlı sabit fazların performansını inceledi.

Bu trikasyonik IL’ler, imidazolyum veya piridinyum katyonlarına ve anyonlar olarak NTf2􏰰 veya BF4􏰰’ye bağlı bir -OCH (CH2) 2– grup çekirdeği tarafından oluşturulmuştur. Bu durumlarda, imidazolyum katyonuna aşılanan alkil zincirinde orta derecede bir uzatma ile iyi bir kapasite elde edilmiştir.

González-Álvarez ve ark. hexacationic IL’lerin kullanımını bildirir. Hepsi sikloalkanol ailesinden türetilen farklı ikame edicilere sahip altı imidazolyum katyonuna etil gruplarıyla bağlanmış bir benzen çekirdeğinden ve anyon olarak NTf2􏰰 veya CF3SO3􏰰’den oluşmuşlardır. Heksasatyonik IL bazlı sabit fazlar ayrıca hem polar hem de polar olmayan analitleri ayırabilen ikili bir yapı sergiledi.

Polimer Kimyası pdf
Polimer Ders Notları PDF
Kondenzasyon polimerizasyonu
Kopolimer örnekleri
Polimer Nedir
Polimerlerin Sınıflandırılması
Katılma polimerizasyonu
Polimer sentezi

Polimerik IL-Bazlı Durağan Fazlar

Polimerik iyonik sıvılar (PIL’ler) ayrıca iki ana avantajdan dolayı GC sabit fazları olarak kullanılmıştır: (1) PIL’lerin kullanımı, IL kaplı filmin yüksek sıcaklıklarda homojenliğini sağlar ve (2) termal stabilitede bir iyileşme sağlar monokatyonik IL bazlı sabit fazlara göre elde edilir.

PIL bazlı sabit fazların hazırlanması için iki farklı yaklaşım kullanılmıştır:

  • (1) tek katyonlu bir IL monomerinin polimerizasyonu ve
  • (2) tek katyonlu bir yapının bir polisiloksan polimer üzerine aşılanması.

Tek katyonlu bir IL monomerinin polimerizasyonu iki yolla da gerçekleştirilebilir: “kolon içinde” ve “kaplamadan önce çözelti içindedir”. Kolondaki polimerizasyon, bir vinil- veya alkenil-IL gerektiren serbest radikal başlatıcı yoluyla gerçekleştirilir. IL normalde imidazolium ailesine aittir.

Bununla birlikte, kolon içinde polimerize edilmiş fosfonyum IL’ler kullanılarak hazırlanan kolonlar, daha yüksek termal stabilite sergilemiştir. Bazı durumlarda, daha kararlı ve esnek PIL tabanlı sabit fazlar oluşturmak için çapraz bağlayıcı olarak bir dikasyonik-vinil-IL kullanılabilir. Böylelikle çapraz bağlı PIL tabanlı kolonlar 300 ile 380 ıC arasında çalışabilirken, çapraz bağlayıcısız olanlar 220 ile 285 ıC arasında çalışabilir.

Tek katyonlu bir IL’in polimerizasyonu, kaplamadan önce çözelti içinde gerçekleştirilirse, IL monomerinin ve radikal başlatıcının bir çözelti reaksiyonu gerçekleşir. Böylelikle homopolimerler, çapraz bağlı PIL’lerden daha yüksek termal stabilite ve daha fazla sertlik ile üretilir.

Ek olarak, siloksan bazlı PIL’ler, IL’nin bir polisiloksan polimeri üzerine aşılanmasıyla elde edilebilir. Bu durumlarda, ortaya çıkan sütun, hibrid IL bazlı bir sabit faz oluşturur. Bunları sentezlemek için iki reaksiyon kullanılabilir. Birincisi, bir poli-hidrosiloksanın vinil-imidazolyum IL ile hidrosililasyonudur.

Bunun tersine, ikinci reaksiyon, bir polisiloksanın bir imidazolyum tuzu ilavesiyle kuaternize edilmesidir. Polimere katılan IL monomerinin konsantrasyonu, reaktif grupların nispi konsantrasyonuna ve polimerin moleküler ağırlığına bağlıdır.

Alkollerin ve karboksilik asitlerin yanı sıra seçilmiş ketonların, aldehitlerin ve aromatik bileşiklerin ayrılması için PIL’lerin ikili ve üçlü karışımları üzerine çalışmalar da yapılmıştır.

Hibrit IL-Bazlı Sabit Fazlar

Bildirilen birkaç uygulama, hibrit IL bazlı sabit fazların kullanımını içerir. “Hibrit” terimi, bir IL’de çözünen bir katkı maddesi tarafından oluşturulan fazları ifade eder. IL, katkı maddesi için yeterli bir çözücü görevi görür ve bunun karşılığında kılcal kolon üzerinde homojen ve stabil bir film oluşturur.

Siloksan bazlı PIL’ler da bu hibrid IL bazlı sabit fazlar grubuna dahil edilebilir. Hibrit IL bazlı sabit fazlar oluşturmak için kullanılan diğer katkı maddeleri arasında noniyonik yüzey aktif maddeler [158], metalomezojenler [159], tek duvarlı karbon nanotüpler (SWCNT’ler) [160, 161], fullerenler [162], kavitanlar ve kaliksarenler [164] bulunur. Ayırma sırasında analitler ile istenen etkileşimleri elde etmek için durağan faza eklenmişlerdir.

Çözücü olarak kullanılan IL’ler normalde farklı anyonlara sahip imidazolyum tipindedir: Cl􏰰 [158], PF6􏰰 [158], CF3SO3􏰰 [159], BF4􏰰 [160, 164], NTf2􏰰 [162] ve CF3CO􏰰 [ 162].

IL’lerin karışımları da kullanılabilir. Örneğin Tran ve ark. C4MIm-BF4, C8MIm-NTf2 ve C2Py-CF3CO olmak üzere üç farklı IL kullanmıştır. Bu IL’ler, etkileşimlere katılabilen derin açık uçlu boşluklara sahip karmaşık polar bileşiklerin oluşturduğu kavitanlarla birleştirildi.

Kiral IL-Bazlı Durağan Fazlar

Chiral IL bazlı sabit fazlar, GC’de rasematların ayrılması için kullanılmıştır. Bu durumlarda, iki tip sabit faz geliştirilmiştir:

  • (1) bir veya çeşitli enantiyomerik merkezler içeren katyonlara sahip gerçek şiral IL’ler veya
  • (2) aşiral IL’lerde çözündürülmüş şiral seçicilerdir.

Ding vd. (Armstrong’un grubuna ait), alkollerin, diollerin, sülfoksitlerin, epoksitlerin ve asetillenmiş aminlerin ayrılması için efedrinium ve psödo-efedriniuma dayalı iki gerçek kiral IL’nin kullanımını ilk bildirenlerdir.

Ek olarak, gerçek kiral IL N, N, N-trimetil-2-aminobütanol bis (triflorometilsülfonil) imid, GC sabit fazı olarak kullanılmıştır. İkinci başvuruda IL, enantiyomerlerin ayrılması için bir SWCNT filmi üzerine kaplandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir