Serbest Çözelti Kapiler Elektroforezi (FSCE) – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Serbest Çözelti Kapiler Elektroforezi (FSCE) – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ocak 2021 Aromatik suların stabilitesi Çözelti nedir Çözeltilerin kullanım amaçları Doymuş Çözelti Molar çözelti nedir Seyreltik çözelti Özellikleri 0
Hibridizasyon – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Serbest Çözelti Kapiler Elektroforezi (FSCE)

Serbest çözüm modunda CE şu anda en çok uygulanan teknik yaklaşımdır. FSCE’de kılcal, genellikle pH’ı korumak için bir tampon olan sadece bir elektrolit (arka plan elektroliti) ile doldurulur. Aynı ticari olarak temin edilebilen ekipman, önceki yöntemler için kullanılana benzer kalan ve Şekil 1’de sunulan deneysel bir düzenekle uygulanır.

Ayırma seçiciliği, bileşikler arasındaki etkili hareketliliklerindeki farklılığa dayanır ve bu da göç hızlarında farklılıklara neden olur. FSCE, hem organik hem de inorganik küçük ve büyük iyonik ve nötr bileşikler dahil olmak üzere birçok bileşiğin ayrılması için uygulanabilir.

Elektrolite özel katkı maddelerinin eklenmesi nedeniyle FSCE üç önemli moda bölünmüştür: CZE, MEKC ve kiral kapiler elektroforez (CCE). Bu modlar ilerideki bölümlerde tartışılmaktadır.

(a) Kılcal Bölge Elektroforezi:

CZE, CE’deki serbest çözüm yönteminin temel tekniğidir. Etkili hareketliliklerdeki farklılıkların neden olduğu farklı göç nedeniyle bileşenlerin ayrılması sağlanır.

Kapiler, akım akışını garanti eden ve pH’ı, iyonik gücü ve viskoziteyi kontrol eden bir tampon elektrolit içerir. Bir elektrik alanı uygulandığında numuneler enjekte edilir ve çeşitli ayrı “” saf “bölgelere elektroforetik olarak ayrılır. Yalnızca iyonize bileşikler, CZE’de farklı bir migrasyona sahip olabileceğinden, nötr bileşikler ayrılmamıştır.

Nötr bileşikler, EOF tarafından tespit bölgesine taşınır ve bu nedenle EOF’nin hareketliliği ve hızı ile birlikte hareket eder. Seçiciliği artırmak için birkaç modifiye edici (kompleks yapıcı maddeler ve organik çözücüler) kullanılır.

Hem organik hem de inorganik yüklü bileşiklerin belirlenmesi için CZE uygulanmıştır. Düşük moleküler ağırlıklı inorganik ve organik iyonların analizi ayrı bir ilgi alanına dönüşmüştür34,61 ve bu nedenle Bölüm 15’te tam olarak tartışılmıştır. Bu alanı CE’deki diğer uygulama alanlarından ayırmak için, Küçük iyon kapiler elektroforezi (SICE) vardır.

Küçük moleküllerden proteinlere ve DNA fragmanlarına kadar değişen yüklü bileşiklerin analizi için basit CZE yöntemleri uygulanabilir. Şekil 11, bir kaplamasız erimiş silika kapiler ile pH 2.3’te (75 mM fosforik asit ve 42.7 mM trietilamin içerir) bir fosfat tamponu kullanılarak bir nazal farmasötik formülasyonda benzalkonyum klorürün belirlenmesini gösterir.

Görülebileceği gibi, numunede bulunan zincir uzunlukları C12 ve C14 olan benzalkonyum türevleri, birbirinden ve aktif farmasötik bileşenden kolaylıkla ayrılır.

(b) Misel Elektrokinetik Kapiler Kromatografi:

Terabe ve nötr bileşikleri CE ile ayırmak için kromatografik polariteye dayalı bir mekanizma oluşturmak için bir araç olarak tampon elektrolitine yüzey aktif maddeler ekledi. Kritik misel konsantrasyonunun (CMC) üzerinde yüzey aktif maddeler, tampon elektrolitinin sulu çözeltisinde miseller oluşturur. Miseller, yüzey aktif madde moleküllerinin agregalarından oluşan dinamik yapılardır.

Uygulanan yüzey aktif maddeye bağlı olarak, iç yapısında yüksek oranda hidrofobik, dışta hidrofilik olabilirler. Tipik olarak uygulanan miseller genellikle pozitif veya negatif yüklüdür, ancak nötr de olabilir.

Elektroforez sırasında miseller, etkili hareket kabiliyetleri nedeniyle farklı bir göç gösterir. Polariteleri nedeniyle, nötr bileşikler miseller tarafından çözündürülür. Nötr çözünenlerin misellere yakınlık göstermemesi durumunda, EOF’nin hareketliliğine eşit olan kendi etkili hareketlilikleriyle göç ederler.

Bir çözünen yüksek oranda hidrofobik ise ve bu nedenle misellerin iç kısmı için çok güçlü bir afiniteye sahipse, o zaman misellerin hareketliliği ile göç edecektir. Başka bir deyişle, çözünen maddeler misel ve sulu faz arasında paylaştırılır.

Bu nedenle, teknik, MECC veya MEKC olarak kısaltılan misel elektrokinetik kapiller kromatografi olarak adlandırılır. MEKC’de en çok uygulanan yüzey aktif madde sodyum dodesil sülfattır (SDS). Şekil 12, MEKC’deki mekanizmaların şematik bir temsilini göstermektedir.

Çözeltilerin kullanım amaçları
Derişik çözelti Nedir
Yüzde çözelti Hazırlama
Molar çözelti nedir
Doymuş Çözelti
Çözelti nedir
Aromatik suların stabilitesi
Seyreltik çözelti Özellikleri

Gerilim uygulandığında MEKC tipi ayırmada belirtilmesi gereken üç önemli bölge vardır: EOF bölgesi, numune bölgesi ve misel bölgesi. Numuneden gelen nötr bileşenler, EOF bölgesi ile misel bölgesi arasında paylaştırılır.

Bölümleme, bölümleme katsayılarının kapsamı ile karakterize edilir: sırasıyla miseller için Km ve Keof ve EOF afiniteleri.

Miseller için yüksek afiniteye (Km) sahip nötr bir bileşik, misel bölgesi ile birlikte ayrılmadan hareket edecektir. Benzer şekilde, EOF için yüksek afiniteye (Keof) sahip nötr bileşikler, EOF bölgesi ile birlikte ayrılmadan göç edecektir.

Yalnızca hem misel hem de EOF bölgeleri için orta afiniteye sahip nötrler, farklı migrasyon ve dolayısıyla birbirinden potansiyel bir ayrılma gösterecektir. Sadece nötr bileşiklerin miseller tarafından çözündürülmediğini, aynı zamanda bölünme polariteye dayandığından yüklü moleküllerin de belirtilmesi önemlidir.

Bu nedenle, teknik hem nötr hem de yüklü bileşikleri CE ile çözmenin bir yolunu sağlar. Aslında MEKC, elektroforetik ve kromatografik prensipleri tek bir teknikte birleştirir.

Nötr bir bileşiğin migrasyon süresi ™, EOF (% 70 çözünürlük) pikinin (teof) migrasyon süresi ile misel (% 7100 çözünürlük) pikinin migrasyon süresi arasında bir “ migrasyon penceresinde ” bulunur. (tmc). Misel bölgesinin migrasyon süresi deneysel olarak bir misel işaretleyici, örneğin Sudan III’ün numune ile enjekte edilmesiyle elde edilir.

Sudan III, tamamen miseller tarafından çözündürülen oldukça hidrofobik bir boyadır. Elektroferogramdaki Sudan III’ün zirvesi bu nedenle misellerin göçünü temsil eder. EOF bölgesinin (teof) tespiti, numuneye metanol, mezitiloksit veya formamid olarak nötr bir markör enjekte edilerek gerçekleştirilir.

Kromatografik terimlerle, misellerdeki bileşiklerin çözündürülmesi, sözde-durağan faz (çünkü bu sabit faz da hareket ettiğinden), yani misel faz tarafından bir çözünen maddenin tutulması olarak yorumlanabilir.

Geleneksel kromatografiye benzer şekilde, tutulma derecesi, misel ve sulu fazdaki bir çözünen maddenin toplam mol oranını tanımlayan bir kapasite faktörü, ku ile ifade edilebilir.

Burada a, k02 = k01 ve k01 tarafından verilen ayırma faktörünü temsil eder; k02, sırasıyla tepe 1 ve 2 için kapasite faktörleridir. Denklem (47), son kısım haricinde geleneksel kromatografide kullanılan ifadeye eşittir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir