Suyun Bakteriyolojik Analizi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Suyun Bakteriyolojik Analizi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Nisan 2021 Bakteriyolojik analiz İçme sularında COVID-19 analizi Mikrobiyolojik su analiz yöntemleri Mikrobiyolojik su analizi nasıl yapılır Su Mikrobiyolojisi Suların bakteriyolojik analizinde kullanılan kriterler nelerdir Suyun fiziksel analizleri 0
Parazitler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Suyun Bakteriyolojik Analizi

Filtre, EMB gibi bir agar ortamına yerleştirilir, plaka inkübe edilir ve daha sonra filtre üzerinde büyüyen koliform kolonilerinin varlığı ve sayısı açısından incelenir. Bu şekilde, varsayımsal ve onaylanmış testlerin yanı sıra kantitatif sayım aynı anda gerçekleştirilir. Enterokok varlığı için test benzer şekilde filtrasyonla yapılır.

Bu laboratuvar oturumunda su örneklerinde E. coli için varsayımsal, doğrulanmış ve tamamlanmış testler gerçekleştireceksiniz.

Amaç
Suyun bakteriyolojik incelemesine yönelik prosedürleri göstermek için

Malzemeler
Kaynak suyu örneği
Musluk suyu örneği
Steril 1,0 ml pipetler
Durham tüplü laktoz suyu Nutrient agar slantları
Pozitif bir varsayım testinden aşılanan EMB plakaları

Suyun fiziksel analizleri
Kimyasal su analizi
Mikrobiyolojik su analizi nasıl yapılır
Mikrobiyolojik su analiz yöntemleri
İçme sularında COVID-19 analizi
Bakteriyolojik analiz
Suların bakteriyolojik analizinde kullanılan kriterler nelerdir
Su Mikrobiyolojisi

Prosedürler

Not: Suyun bakteriyolojik analizi için tüm prosedürün tamamlanması birkaç gün gerektirir. Bu nedenle eğitmen, sınıf zamanından tasarruf etmek için önceden aşılanmış ve inkübe edilmiş bazı materyaller sağlayacaktır.

A. Varsayımsal Test

1. Bir laktoz suyu tüpüne 1.0 ml musluk suyu örneği. Tüpü “Musluk, Varsayımsal” olarak etiketleyin.
2. 1. prosedürü kaynak suyu örneğiyle tekrarlayın. Boruyu “Yay, Varsayımsal” olarak etiketleyin.
3. Her iki tüpü de 35 ° C’de 24 ila 48 saat inkübe edin.

B. Onaylanmış ve Tamamlanmış Testler

1. Pozitif bir varsayım testinden sürme yöntemi ile ekim yapılan inoküle edilmiş EMB plağını, kolonilerin rengine dikkat ederek inceleyin.
2. Bir koliform tipi koloni seçin ve bunu bir laktoz suyu tüpüne ve bir besleyici agar eğimli üzerine inoküle edin. Bu tüpleri şu şekilde etiketleyin; “Koliform, Tamamlandı.”
3. Koliform tipinde olmayan bir koloni seçin ve onu bir laktoz suyu tüpüne ve bir besleyici agar eğimli üzerine inoküle edin. Bu tüpleri şu şekilde etiketleyin; “Koliform Olmayanlar, Tamamlandı.”
4. Bu kültürleri 35 ° C’de 24 ila 48 saat inkübe edin.
5. Gaz oluşumu için tüm laktoz sıvılarını okuyun.
6. Her agar eğiminden bir Gram boyası hazırlayın.

Sorular
1. İçme suyu için bakteriyolojik standart nedir?
2. Suyun bakteriyolojik analizi neden patojenik bakterilerin izolasyonundan çok koliformların ve enterokokların tanınmasına yöneliktir?
3. Varsayımsal, doğrulanmış ve tamamlanmış su testlerini tanımlayın.
4. Su için pozitif varsayım testleri neden onaylanmalıdır?
5. Koliformla kirlenmiş suyun halk sağlığı açısından önemi nedir?
6. En az üç su kaynaklı bulaşıcı hastalığı listeleyin.

Sütün Bakteriyolojik Analizi

Süt, sağlıklı hayvanların emziren bezlerinden salgılandığı için normalde sterildir. Ancak bu noktadan sonra, iki ana kaynaktan kontaminasyona maruz kalır: (1) meme kanallarının normal florası ve (2) sağımcıların elleri, sağım makineleri, mutfak eşyaları dahil dış çevrenin florası ve hayvanın ceketi (emziren anne durumunda insan derisi).

Meme kanallarında en sık bulunan bakteri türleri Streptococcus, Lactobacillus ve Micrococcus’tur. Bunların türleri en sık sütte bulunur ve patojenik önemi yoktur. Süt işleyicileri ve ekipmanları, aynı derecede zararsız olan bu ve diğer mikroorganizmaları da sokabilirler, ancak sütteki faaliyetlerinin niteliklerini bozması dışındadır.

Süt, patojenik bakteriler için de mükemmel bir besiyeridir ve bulaşıcı hastalıkların rezervuarı olabilir. Süt kaynaklı enfeksiyonlar, hasta hayvanlardan veya doğrudan veya dolaylı olarak sütü kontamine eden enfekte insan bakıcılarından kaynaklanabilir.

İnsana süt yoluyla bulaşan önemli hayvan hastalıkları tüberküloz, bruselloz, listeriyoz ve yersiniozdur. Hayvanların streptokok enfeksiyonları ve Q humması da süt yoluyla bulaşabilir. Enfekte süt işleyicileri aracılığıyla süt yoluyla bulaşabilen insan hastalıkları arasında streptokok enfeksiyonları, şigelloz ve salmonelloz bulunur. (Bu hastalıkların yanı sıra stafilokokal gıda zehirlenmesi, enfekte kişiler tarafından kullanılan diğer yiyecekler yoluyla da bulaşabilir.)

Pastörizasyon, nispeten bakteri içermediğinden ve insan tüketimi için güvenli olduğundan emin olmak için çiğ sütün dağıtılmadan önce işlenmesinin bir yoludur. Sütün fiziksel ve besleyici özelliklerini koruyacak kadar hassas, ancak patojenik mikroorganizmaları yok etmeye yetecek kadar (olası hepatit A virüsü hariç) bir ısıtma işlemidir.

Sütün pastörizasyonu için en yaygın olarak kullanılan iki yöntem (1) 62.9 ° C’de (145 ° F) 30 dakika ısıtma veya (2) minimum 15 saniye 71.6 ° C’ye (161 ° F) ısıtmadır.

Süt için bakteriyolojik standartlar arasında (1) toplam koloni sayımı, (2) koliform testleri, (3) patojenler için kültürler ve (4) normalde çiğ sütte bulunan ısıya duyarlı enzim fosfataz testi (bu enzim yok edilir. yeterli pastörizasyon ile ve uygun şekilde işlenmiş sütte saptanabilir olmamalıdır).

Laboratuvar oturumunda, toplam koloni süt sayısının nasıl belirlendiğini öğreneceksiniz.

Amaç
Kantitatif süt kültürü için bir yöntem göstermek için

Malzemeler
1:10 oranında seyreltilmiş pastörize süt tüpleri
1:10 oranında seyreltilmiş çiğ süt tüpleri
Steril su boşlukları (tüp başına 9 ml su)
Steril tüplü agar (tüp başına 9 ml)
Steril 5,0 ml pipetler
Pipet ampulü veya diğer aspirasyon cihazı
Steril petri kapları
Termometre

Prosedürler
1. Seri seyreltme tekniği için Deney 15.2’yi inceleyin.
2. Gözden geçirme Alıştırma10, prosedür A öndedir.
3. Bir kaynar su banyosu hazırlayın. İçine dört tüp besleyici agar yerleştirin.
4. Size 1:10 oranında seyreltilmiş pastörize veya çiğ sütün bir numunesi verilecek ve buradan daha fazla seri yapacaksınız
aşağıdaki gibi seyreltmeler.

a. 5 ml’lik steril bir pipet kullanarak, 1 ml 1:10 süt örneğini boş su (9 ml su) içine aktarın. Tüpü etiketleyin “1: 100” ve pipeti atın.
b. 1 ml 1: 100 süt seyreltisini başka bir boş suya aktarmak için ikinci bir steril pipet kullanın. Yeni seyreltmeyi etiketleyin “1: 1.000” ve pipeti atın.
c. Üçüncü bir pipetle, 1 ml 1: 1000 seyreltmeyi boş bir su boşluğuna aktarın, “1: 10.000” olarak etiketleyin ve pipeti atın.

5. Dört steril petri kabı alın. Her birinin altını sırasıyla 1:10, 1: 100, 1: 1.000, 1: 10.000 olarak işaretleyin.
6. 5 ml’lik steril bir pipetle 1 ml en yüksek süt seyreltisini (1: 10.000) ölçün ve bunu petrinin dibine aktarın. Çanağı işaretleyin.
7. Aynı pipeti kullanarak, azalan seyreltme sırasına göre (1: 1.000, 1: 100, 1:10) her seyreltilmiş süt numunesi için 6. adımı tekrarlayın.
8. Agar tüpleri eritilirse, bunları su banyosundan çıkarın ve ılık su dolu bir behere koyun (yaklaşık 45 ° C). Bu soğutma suyu banyosunda bir termometre kullanarak ve hem suyu hem de tüpleri ellerinizle test ettiğinizden emin olun.
agar 45 ° C’ye soğutuldu.
9. Her bir soğutulmuş agar tüpünü bir süt seyreltmesi içeren petri kaplarından birine dökün. Plakayı kapatın ve yavaşça döndürün
erimiş agarda sütün dağılımını sağlamak için.
10. Dökülen her plaka tamamen katılaşınca ters çevirin.
11. Tüm plakları 35 ° C’de 24 ila 48 saat inkübe edin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir