SERİ ÜRETİM – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SERİ ÜRETİM – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

28 Ekim 2022 Seri üretim makinaları Seri üretim ne zaman ortaya çıkmıştır Seri üretim örnekleri 0
Landauer–Buttiker Yaklaşımı

SERİ ÜRETİM

Seri üretimin yönleri, üretimde değiştirilebilir parçalar kullanıldığında mevcuttur. İngiliz sanayisi ağır sanayide seri üretime öncülük ederken, ABD imalat sistemi hafif sanayilerde seri üretimin habercisiydi. ABD firmaları, standartlaştırılmış parçalar kullanarak, Avrupa’nın fiyattan çok kaliteye odaklanan zanaat teknikleriyle üretilen mallara kıyasla daha düşük kalite ve fiyatla standartlaştırılmış tüketim malları üretti.

Özelleştirilmiş takım tezgahlarına ve değiştirilebilir bileşen parçalarına dayalı seri üretim teknikleri ilk olarak [ABD’de] 1830’larda cephaneliklerde ve silah fabrikalarında ortaya çıktı; yüzyılın ortalarından sonra saat ve dikiş makinesi imalatı gibi ilgili endüstrilere yayıldı; ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarında lokomotif, buhar motoru ve diğer ağır makine imalatının karakteristiği haline geldi.

Yirminci yüzyılın başlarında tam teşekküllü seri üretimin gelişmesinin en önemli uyarıcılarından bazıları, otomobil gibi karmaşık tüketim malları üreten ilk fabrikaların sınırlamalarıydı. İlk fabrikaların örgütlenmesinin çok uygun olduğu tekstil üretiminin aksine, yirminci yüzyılın başlarındaki fabrikaların teknolojisi, modern montaj faaliyetleri için zanaat üretimine çok yakın bir şey gerektiriyordu.

1900’lerin başına kadar kullanılan takım tezgahları sadece yumuşak metalleri işleyebiliyordu, bu yüzden bunlar yumuşak hallerinde işlendi ve ardından sertleştirildi. Sertleştirme sırasında parçalar büküldüğünden, her parça benzersizdi ve seri üretimi imkansız hale getirdi. Bunun yerine, her parçanın ayrı ayrı işlenmesi ve ardından genel montajdaki yerine yerleştirilmesi gerekiyordu.

Yirminci yüzyılın başlarında, önceden sertleştirilmiş çeliği kesebilen, böylece belirli parçaların montajlarında değiştirilebilir hale gelmesi için yeterince ortak standart boyut ve kalitede bir parça üretmeyi mümkün kılan takım tezgahları geliştirildi.


Seri üretim örnekleri
Seri üretim Nedir
Seri üretim ürünleri
Seri üretim İngilizce
Seri üretim makinaları
Seri üretim ekonomi terimi
Seri üretim ne zaman ortaya çıkmıştır
Seri üretim özellikleri


Ford, parça üreticilerini yeterince standartlaştırılmış parçalar üretmeye ikna edemediğinde, bunları kendi bünyesinde üretti. Daha sonra, yüzyılın başlarında ilan edilen bilimsel yönetim ilkeleri doğrultusunda fabrikasını yeniden düzenledi.

Standartlaştırılmış parçalar, zanaatkarlardan daha az vasıflı ve nispeten az sayıda, iyi tanımlanmış görevler yapan işçiler tarafından monte edildi. Eskiden ustalar işten işe gidip kendi parçalarını bulmaktan sorumluyken, Ford parçaları montajcılara teslim ettiriyordu. Bu gelişmeler, parçaların tam ve tutarlı değiştirilebilirliği, bunları birbirine bağlamanın basitliği ve uzmanlaşmış, nispeten vasıfsız ve sabit işçiler, seri üretimin özüdür.

İlk değil son adım, Ford’un kendi yeniliği olan montaj hattıydı. Hat, kısmen monte edilmiş arabayı bir işçiden diğerine taşıyarak, her işçinin basit bir işi yaptığı tüm sürece amansız bir hız kazandırdı.

Daha sonra, parça üreticileri yeni teknolojilerin kullanımında uzmanlaştıklarında, tüm parça üretiminin montaj firması içinde merkezileştirilmesinin verimsiz olduğu ortaya çıktı ve bu dersi almayı reddeden Ford, General Motors’a yenildi.

Sonunda, otomobil ve diğer birçok mamul ürünün üretimi, büyük montajcıların, bazıları son derece küçük olan birçok merkezi olmayan parça üreticisi tarafından üretilen parçaları kullandığı iki seviyeli bir sistem haline geldi. Bu, yaparak öğrenmenin bir başka açık örneğidir.

Ford’un tedarikçileri yeni takım tezgahlarının potansiyelini görmediğinden, Ford parçaları kendisi üretmek zorunda kaldı. Ancak fikrini kanıtladıktan sonra, sisteminin parça üreticilerinin montajcılardan ayrılmasından daha az verimli olduğu ortaya çıktı. Evrimsel el, şirket bu dersi diğer otomobil firmalarının zaten sahip olduğu bir şekilde öğrenene kadar Ford’u azaltılmış karlarla cezalandırdı.

Statik bir görüş, Ford’un ilk etapta verimsiz bir üretim tarzını benimsemekle bir hata yaptığını ve sonunda bunun bedelini kar kaybıyla ödediğini savunur. Dinamik bir görüş, parça üreticilerinde öngörü eksikliği göz önüne alındığında, Ford’un en iyi politikasının her şeyi kendisi üretmek olduğu, ancak onun hatası, baskın firmada sıklıkla olduğu gibi, öğrenme ilerledikçe ve öğrenme ilerledikçe bunu fark etmemekti. teknoloji gelişti, en iyi organizasyon şekli değişti.

Seri üretim, sonunda, önce ABD’de ve daha sonra Avrupa’da, üretimin neredeyse tüm yönlerine egemen oldu. Aynı zamanda, genellikle şaşırtıcı şekillerde, ekonominin giderek daha fazla sektörüne yayıldı.

Seri üretim tekniklerinden tam anlamıyla etkilenen son sektörlerden biri de hizmetler olmuştur. Örneğin 1950’lerde, McDonald’s, seri üretim derslerinin restoran endüstrisine uygulanmasına öncülük etti ve kısa süre sonra onu başkaları izledi.

G-D Kategorileri Üzerindeki Etkiler

Seri üretimin getirdiği tüm değişiklikleri listelemek için bir kitap gerekir, bu yüzden burada kurumsal GPT’lerin bazı yönlerini ve etki kanallarını gösteren birkaç ana yapısal değişikliğe değiniyoruz.

Olgun seri üretim teknikleri, fabrikaların tasarımında büyük değişiklikler gerektirdi. İşçiler istasyonlar arasında hareket ederken ürünü sabit bırakmak yerine işçilere getirmek için iki büyük değişiklik gerekiyordu. Her işçi istasyonuna büyük miktarlarda standartlaştırılmış parça teslim edilmesi ve fabrikanın, ürünün tamamlanıncaya kadar birbirini izleyen istasyonlardan geçişini kolaylaştırmak için düzenlenmesi gerekiyordu.

Seri üretim, montaj tesislerinin operasyonlarının MES’sini artırdı ve oligopolü norm haline getirdi. Buna karşılık, parça imalatının daha düşük verimli ölçeği, onları daha rekabetçi bir piyasa yapısında çalışmaya bıraktı.

Montajın büyük sabit maliyetleri, montajcılar arasında sınırsız fiyat rekabetini yıkıcı bir strateji haline getirdi.56 Rekabet büyük ölçüde reklam ve ürün farklılaştırmasındayken, fiyatlar esas olarak tam maliyetler üzerinde bir marj olarak belirlendi.

Kitlesel pazarların gelişimi ve “yeni hız ve dağıtım hacmi, pazarlamada bir devrim getirdi”. Bu, hem büyük firmaların tedarik zincirindeki hem de dağıtım sistemlerindeki hemen hemen tüm dizileri etkileyen organizasyonel yeniliklerin sadece bir yönüydü.

Büyük endüstriyel kaygıların artmasıyla birlikte finans yöntemleri de değişmek zorunda kaldı. Şirket, holding şirketleri, tröstler ve diğer rekabet baskılarını önleme yöntemleriyle birlikte bir “hukuki kurgu” olarak geliştirildi. Ayrıca, ulusal (veya dünya) bir pazarda rekabet edebilmek için sermaye harcamalarının finansmanı, kişinin alacaklılara çok fazla karar verme yetkisini teslim etmesini gerektiriyordu.

Seri üretim, üretim coğrafyasında dramatik değişikliklere yol açtı. ABD’de on yıllardır yavaş büyüyen Chicago, St Louis, Detroit ve Pittsburgh gibi şehirler hızla genişledi. Seri üretim firmalarının sürekli yeni pazar arayışları, finans ve ticaretin devam eden küreselleşmesinin arkasındaki güçlü bir güçtü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir