Sandal Ağacı Yağı Ekstraksiyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sandal Ağacı Yağı Ekstraksiyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma Sandal ağacı yağı cilt lekeleri Sandal ağacı yağı ekşi Sandal ağacı yağı Kadınlar Kulübü Sandal ağacı yağı kokusu Sandal ağacı yağı Nasıl elde edilir Sandal ağacı yağı Nasıl kullanılır Sandal ağacı yaprağının Faydaları Sedir ağacı yağı faydaları 0
Sandal Ağacı Yağı Ekstraksiyonu – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Önemli adım, IL tabanlı ABS endüstriyel uygulaması için yeterli teknolojik çözümlerin seçimidir ve bu sistemlerin entegre edilebileceği farklı seviyelerin tanınmasını kapsar.

Sürekli süreçlerin tasarımına izin veren aşamaların geri dönüşümü, geniş uygulamaları için de hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu incelemede, aşamaların geri dönüşümünün başarıyla gerçekleştirildiği, IL maliyeti sorununun ortadan kaldırıldığı ve aynı anda sürekli işlemlerin uygulanmasına kapı açan birkaç örnek sunulmuştur.

IL-bazlı ABS’nin çeşitli analitik tekniğin tespit limitini iyileştirmek için kullanılması, farklı alanlarda oldukça önemlidir. Bu derlemede, insan sağlığı sorunları ve çevresel kontaminasyon kontrolü ile ilgili örnekler açıklanmaktadır.

IL-tabanlı ABS’nin gelecekte hastalıkların erken teşhisi ve modern toplum düzenlemeleri tarafından ileriye taşınırken ortam ve gıdalardaki mikro kirleticilerin tespiti konusunda daha fazla araştırılmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Belirli bileşiklerin konsantrasyonu için ticari kitlerin geliştirilmesi, ticari değeri olabilecek bu tekniğin uygulanmasının yaygınlaştırılmasında da önemli bir rol oynayabilir.

Biyolojik ürünlerin geri kazanımı için IL bazlı ABS’nin uygulanmasındaki potansiyel eğilimle ilgili olarak ve polietilen glikol ve inorganik tuzlara dayalı ABS’nin biyofarmasötiklerin ekstraksiyonu ve saflaştırılmasında endüstriyel olarak zaten uygulanmış olması nedeniyle, Bu pazarın yüksek değeri, bu bileşiklerin bazı basit ekstraksiyon / saflaştırma aşamaları için elde edilen mükemmel ekstraksiyon göstergeleri ile birleştiğinde, bu teknolojiyi IL içeren sistemlere genişletme dürtüsü sağlayacaktır.

Gıda ve kozmetik endüstrileri de doğal ürünlerin eklenmesi için piyasa talebi ve bu endüstrilerde mevcut olan yüksek gelişmiş teknoloji seviyesi nedeniyle IL-bazlı ABS’nin kesinlikle kabul göreceği diğer paralel alanlardır.

İyonik Sıvılar Kullanılarak Sandal Ağacı Yağı Ekstraksiyonu:

“Daha Yeşil” Daha Etkin Bir Sürece Doğru

Özet Sandal ağacının iyonik sıvı 1,3-dietilimidazolyum asetat ([C2C2im] [OAc]) içinde çözülebileceğini ve sandal ağacı yağının dietil eter kullanılarak sandal ağacı / [C2C2im] [OAc] çözeltilerinden çıkarılabileceğini gösterdik. iyonik sıvı ile iki fazlı bir sistem oluşturan. GC – MS, NMR ve FTIR tarafından onaylandığı üzere elde edilen sandal ağacı yağının ana bileşenleri (Z) -‘-santalol ve (Z) – “- santaloldür.

Sandal ağacının mikrodalga ışıması veya poli (etilen glikol) ile ön işlemden geçirilmesi, katalizör olarak polioksometalatın mevcudiyeti ve daha yüksek çözünme sıcaklığı, uçucu yağ veriminin artmasına neden oldu. Uçucu yağın çıkarılmasından sonra, karbonhidrat bakımından zengin malzeme ve serbest lignin, odun / [C2C2im] [OAc] çözeltisinden yeniden üretildi, böylece sandal ağacının, biyopolimerlerin ve yağın tüm ana bileşenlerinin ayrılması için entegre bir işleme izin verildi.

Sandal ağacı yağı, vücut kokusu olarak ve tütsü, parfüm, tıraş sonrası, aromaterapi yağı ve diğer kozmetikler gibi kokulu ürünlerde bileşen olarak kullanılan tatlı, sıcak ve odunsu bir uçucu yağ olarak bilinir.

Bu uçucu yağ, Santalaceae familyasına ve Santalum cinsine ait ticari ve kültürel açıdan önemli bir bitki türü olan sandal ağacından elde edilir. Sandal ağacı yağının verimi (tipik olarak% 2,5-6,2) ve kalitesi, ağaçla ilişkili yaşa, toprağa, iklimsel ve genetik faktörlere bağlıdır.

Sandal ağacı yağı karmaşık bir karışımdır ve çeşitli sandal ağacı türlerinin öz odunlarının özlerinden 300’den fazla bileşen tanımlanmıştır; ana bileşenler (Z) – ‘-santalol ve (Z) – “- santalol olur.

Standartlar, S. album uçucu yağının ağırlıkça% 90’dan daha az serbest alkol içermesi gerektiğini, özellikle% 41-55 aralığına düşen (Z) -‘-santalol ve 16’da (Z) – “- santalol içermesi gerektiğini önermektedir. -% 24 aralığı. Nusiferol, bisabolol veya farnesol gibi diğer bileşikler de normalde sandal ağacı yağında küçük miktarlarda tespit edilir.

Şu anda sandal ağacı yağı, hidrodistilasyon, buharla damıtma, süper kritik sıvı ekstraksiyonu (örneğin süper kritik karbon dioksit (scCO2)) veya çözücü ekstraksiyonu (örneğin benzen, etil eter, etil alkol) ile sandal ağacından ekstrakte edilmektedir.

ScCO2 kullanılarak ekstraksiyonun, nispeten daha kısa bir işlem süresinde daha yüksek santalol içerikli sandal ağacı yağı elde etmek için en iyi yöntem olduğu gösterilmiştir (diğer yöntemler için 16-48 saate karşılık 1 saat).

Bununla birlikte, sandal ağacı yağının scCO2 veya buharla damıtma ile ekstraksiyonunun yüksek basınç altında (örn., 35,7 MPa ) gerçekleştirilmesi gerekir ve enerji yoğundur, çözücü ekstraksiyonu ise büyük miktarlarda yanıcı ve genellikle zehirli kullanım riski ile ilişkilidir. çözücüler. Uçucu yağı sandal ağacından elde etmek için daha yeşil ve daha enerji verimli yöntemler bu nedenle ticari olarak uygun olabilir.

Sandal ağacı yağı Nasıl kullanılır
Sandal ağacı yağı Kadınlar Kulübü
Sandal ağacı yağı kokusu
Sandal ağacı yağı Nasıl elde edilir
Sandal ağacı yağı cilt lekeleri
Sandal ağacı yağı ekşi
Sandal ağacı yaprağının Faydaları
Sedir ağacı yağı faydaları

1-butil-3-metilimidazolyum klorür ([C4mim] [Cl]) ve 1-etil-3-metilimidazolyum asetat ([C2mim] [OAc ]), hafif koşullar altında küspe, kavak, çam, meşe ve kırlangıç ​​otu dahil olmak üzere lignoselülozik biyokütleyi verimli bir şekilde çözebilir. Son zamanlarda, IL’ler kullanılarak doğal kaynaklardan uçucu yağların ekstraksiyonu da gösterilmiştir.

Örneğin, portakal esansiyel yağı, esas olarak limonen, IL ortamında çözünmüş portakal kabuklarından damıtıldı; yağ verimi, buhar damıtmasından sonra portakal kabuğundan elde edilen 􏰰% 1 limonen verimine kıyasla% 1.5 ila 5.0 arasında değişiyordu ve ardışık limonenin diklorometan veya dietil eterle ekstraksiyonu.

IL tabanlı mikrodalga destekli ekstraksiyon, Schisandra chinensis Baill’den uçucu yağ ve dört çeşit bifenil siklookten lignanın çıkarılmasında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Bu yöntemle, ekstraksiyon süresi 40 dakikaya kısaltıldı (buna kıyasla uçucu yağların hidrodistilasyonu için 3.0 saat ve odunların geri akışla ekstraksiyonu için 4.0 saat) ve azaltılmış çevre kirliliği ile ekstraksiyon verimliliği iyileştirildi. Usuki vd. [C4mim] [Cl] kullanarak Ginkgo biloba yapraklarından oseltamivir fosfatın (Tamiflu) ticari sentezinde başlangıç ​​materyali olan verimli bir şekilde ekstrakte edilmiş ve izole edilmiş shikimik asittir.

IL’lerin uçucu yağ ekstraksiyonunda başarılı bir şekilde uygulanması, bizi sandal ağacından uçucu yağı çıkarmak için IL’lerin kullanımını genişletmeye motive etti. Bu çalışmada sandal ağacını çözmek için [C2mim] [OAc] ‘den daha yüksek bir ayrışma sıcaklığına sahip 1,3-dietilimidazolyum asetat ([C2C2im] [OAc]) kullanılmış ve elde edilen çözeltiden uçucu yağ ekstrakte edilmiştir. 

Çıkarılan yağ, gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), 1H NMR ve FTIR ile karakterize edildi. Yağın geri kazanılmasından sonra sandal ağacından biyopolimerler, IL çözeltisine bir aseton / su (1: 1, v / v) karışımı gibi anti-çözücü ilave edilerek yeniden oluşturuldu.

Pişirme süresi ve sıcaklığı, mikrodalga ısıtmayla ön işlem, polioksometalat katalizör kullanımı ve poli (etilen glikol) (PEG-300) ile şişme gibi çeşitli parametrelerin uçucu yağ verimi üzerindeki etkileri de araştırıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir