Sulu Atıkların Arıtılmasında IL Bazlı ABS – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sulu Atıkların Arıtılmasında IL Bazlı ABS – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Atık kodları Atık uzaklaştırma yöntemleri Atık Yönetimi Atık yönetimi YÖNETMELİĞİ mevzuat Ayırma Teknolojisi Ödevleri Katı Atıkların Kontrolü YÖNETMELİĞİ Kimyasal atıkların imhası Tehlikeli atıkların bertarafı 0
Sulu Atıkların Arıtılmasında IL Bazlı ABS – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sulu Atıkların Arıtılmasında IL Bazlı ABS

IL’ler ile kontamine olmuş sulu atıkların arıtımı için IL bazlı ABS kullanımı Rogers ve meslektaşlarının öncü çalışmalarında önerildi. IL bazlı ABS çoğunlukla özütleme işlemlerinin geliştirilmesinde ve tasarımında kullanılmasına rağmen, sulu çözeltilerden hidrofilik IL’lerin geri kazanımı ve / veya konsantrasyonu için etkili bir yol olarak da kullanılabilirler.

IL’leri içeren uygulamaların sayısı son birkaç yılda önemli ölçüde artmıştır ve bunların büyük ölçekte üretimi ve kullanımı kaçınılmaz olarak su akışlarına (atık su bertarafı veya kazara sızıntı yoluyla) dağılmasına yol açacaktır.

IL’lerin, temel olarak ihmal edilebilir buhar basınçları nedeniyle “yeşil çözücüler” olarak iddia edilmelerine rağmen, hepsi iyi huylu, biyolojik olarak uyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir değildir. Aslında, bilgi okuryazarlığının çevresel etkisi hala açık bir konudur. Bu nedenle, sudan veya atık su akışlarından uzaklaştırılmasına yönelik yöntemlerin geliştirilmesi, bunların büyük ölçekte uygulanmasını öngörürken özellikle önemlidir.

Bozulma yöntemlerinin uygulanabildiği ortadan kaldırılmasına ek olarak, geri kazanımı ve geri dönüşümü sürdürülebilirlik konsepti içinde tercih edilen stratejilerdir. IL bazlı ABS’nin hidrofilik IL’lerin geri dönüşümü ve geri kazanımı için uygulanması aşağıda açıklandığı gibi açıkça gösterilmiştir.

Deng ve arkadaşları, 1-alil-3-metilimidazolyum klorür ([amim] Cl) ve üç inorganik tuzdan (K3PO4, K2HPO4 veya K2CO3) oluşan ABS üzerinde çalıştı. Araştırılan IL’nin kimyasal yapısı Şekil 5.2’de gösterilmektedir. Yazarlar, IL’nin geri kazanım etkinliğinin inorganik tuz konsantrasyonu ile arttığını doğruladılar.

Daha önce tartışıldığı gibi, yüksek miktarlarda tuz, tuz bakımından zengin fazda daha büyük TLL’lere ve daha düşük IL içeriklerine yol açar ve bunun tersi de geçerlidir. Genel olarak, kurtarma verimliliği K3PO4> K2HPO4> K2CO3 sırasını izler.

Yüksek yük yoğunluklu tuzlar, IL’nin IL bakımından zengin faza daha iyi dışlanmasına yol açan daha güçlü tuzla uzaklaştırma maddeleridir. Yazarlar, IL’nin% 96.80’lik bir maksimum geri kazanım etkinliği bildirmiştir.

Li ve arkadaşları ayrıca [C4mim] [BF4] ‘ün ABS’nin oluşturulmasıyla Na3PO4, Na2CO3, Na2SO4, NaH2PO4 veya NaCl ilavesiyle sulu çözeltilerden geri kazanılabileceğini, bildirilen maksimum geri kazanım verimliliği ise% 98,77 olduğunu gösterdi. Yine, daha güçlü bir tuzla-atma kabiliyetine sahip tuzlar, IL’nin daha yüksek geri kazanım verimliliklerine izin verir.

Büyük ölçüde araştırılan fosfat ve karbonat bazlı tuzlara rağmen, Coutinho ve arkadaşları, IL’leri sulu ortamdan uzaklaştırmayı ve geri kazanmayı amaçlayan ABS oluşturmak için alüminyum bazlı tuzların kullanımını önermişlerdir. Bu tuzların güçlü tuzla uzaklaştırma kabiliyetine ek olarak, böylece kolay bir faz ayrımı ve yüksek geri kazanım verimliliklerine yol açan alüminyum bazlı tuzlar su arıtma işlemlerinde zaten kullanılmaktadır.

USEPA’ya (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) göre şap, klor, kireç ve pıhtılaştırıcı yardımcılar doğrudan kamuya açık su depolama ve dağıtım sistemlerine eklenebilir ve kamu tüketimine uygun tutulur.

Neves vd. inorganik tuzlar Al2 (SO4) 3 ve AlK (SO4) 2 ile birleştirilmiş geniş bir IL dizisi (imidazolyum, piridinyum ve fosfonyum bazlı) üzerinde çalıştı. Bulunan minimum geri kazanım verimi% 96 iken ABS tarafından araştırılan çoğu durumda% 100 geri kazanım verimleri elde edilmiştir.

Alüminyum esaslı tuzların eklenmesi, sulu fazdaki IL konsantrasyonunu ağırlıkça yaklaşık% 45’ten ağırlıkça yaklaşık% 1 değerlere düşürmeye izin verdi. Yazarlar ayrıca, tuzun geri dönüştürülebileceğini ve IL’nin tamamen geri kazanıldığını garanti etmek için süreçte birkaç döngü uyguladılar.

Bir arada var olan fazlar arasında iyon değişimi olasılığının, en azından kullanılan analitik ekipmanın tespit limitlerine kadar, alüminyum bazlı tuzlar ile incelenen birkaç IL arasında hiçbir iyon değişiminin gözlenmediği sonucuna varılırken araştırıldığı vurgulanmalıdır. 

Önceki çalışmalarda, genellikle yüksek şarj yoğunluklu anyonlar içeren güçlü tuzlama tuzlarından yararlanılmış olsa da, bunlar gereken yüksek tuz konsantrasyonları göz önüne alındığında daha fazla çevresel risk içermektedir. Bu dezavantajın üstesinden gelmek için, IL’ler ve karbonhidratlardan oluşan ABS de önerildi.

Karbonhidratlar şarjsız, biyolojik olarak parçalanabilir, toksik değildir ve yenilenebilir bir hammaddedir, bu nedenle daha güvenli ve daha iyi huylu yaklaşımların kullanımını garanti eder. [Amim] Cl, 1-alil-3-metilimidazolyum bromür ([amim] Br) ve [C4mim] [BF4] gibi IL’ler, uygun miktarda karbonhidrat (sükroz, glikoz, ksiloz, fruktoz) eklenerek sulu çözeltilerden geri kazanılmıştır. ) ABS oluşumu yoluyla.

Ancak, yalnızca% 74’e varan kurtarma verimleri elde edildi. Karbonhidratları içeren çalışmalar, çeşitli koşulların optimizasyonu ile daha da iyileştirilebilecek daha çevre dostu bir geri kazanım sürecinin potansiyelini gösterse de, şimdi sulu ortama büyük miktarda organik madde eklediğimizi bilmeliyiz. başka endişelere yol açabilir.

Atık yönetimi YÖNETMELİĞİ mevzuat
Tehlikeli atıkların bertarafı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü YÖNETMELİĞİ 2019
Katı Atıkların Kontrolü YÖNETMELİĞİ
Atık kodları
Kimyasal atıkların imhası
Atık Yönetimi
Atık uzaklaştırma yöntemleri

Sonuçlar ve Gelecek Eğilimler

Son on yılda yayınlanan çok sayıda literatür dikkate alındığında, IL’ler tarafından sergilenen olağandışı özelliklerin ABS’ninkilerle kombinasyonunun, bu tekniğin potansiyelini büyük ölçüde artırdığı, ekstraksiyon, ayırma ve çok çeşitli çözünen maddelerin konsantrasyonudur (kafein gibi basit moleküllerden proteinler ve farmasötikler gibi daha karmaşık çözünen maddelere kadar).

ABS’ye olan bu yenilenen ilgi, IL bazlı ABS tarafından çok çeşitli çözünen maddeler için sağlanan verimlilik ve geri kazanım verimindeki etkileyici artış dikkate alındığında iyi anlaşılır. Bu sonuçlar, yalnızca diğer faz promoterleri ile kombine IL’lerin kullanılmasıyla izin verilen farklı faz ayırma mekanizmalarından değil, aynı zamanda IL’nin belirli bir çözünen madde için afinitesini ayarlama olasılığından kaynaklanmaktadır.

IL tabanlı ABS üzerine inşa edilen geniş temel bilgi birikiminin aksine, gerçek sistemlerdeki uygulamaları şu anda ilk adımları veriyor. Bu eleştirel incelemenin amacı, büyük ölçüde keşfedilmemiş olduğuna inandığımız bu metodolojinin etkili potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Karmaşık doğal matrislerden ve biyolojik ortamlardan farklı kimyasal ve biyolojik aktivitelere sahip bileşiklerin ekstraksiyonu ve saflaştırılmasına ilişkin örnekler burada sunulmuştur. Biyoteknolojik süreçlerin aşağı akış işlemlerinde anahtar araçlar olarak IL tabanlı ABS kavramının kanıtı son birkaç yılda yapılmış olsa da, uygun ve sağlam süreçlerin geliştirilmesine henüz tam olarak yaklaşılmamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir