Rapor – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Rapor – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Şubat 2021 Formel rapor nedir İş raporu örnekleri Kapalı rapor nedir ödev/rapor örnekleri Word rapor örnekleri 0
Singapur'da E-Öğrenim Girişimi – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Rapor

Üçüncü sorumluluk alanı, tüm dosyanın bir Düzenleyici Otoriteye sunulmasına odaklanır. Böyle bir sunum, tek bir nihai rapor paketinde otoriteye sunulan, otorite tarafından değerlendirme için gerekli tüm çalışmaların toplamından oluşacaktır. Bu nihai raporlar çeşitli test tesislerinden kaynaklanabilir ve ilgili Çalışma Direktörü tarafından yapılan rapor değişiklikleri dışında kesinlikle değiştirilemezler.

Araştırma Direktörü, sponsora teslim edilen raporunu artık kontrol edemeyeceği için, bir araya getirilen paketin bütünlüğünün sorumluluğunun tamamen sponsora ait olması gerektiği aşikar hale gelir. GLP İlkelerinde de bahsedilen bu kuralın bir istisnası vardır: Bir Düzenleyicinin belirli belirli, resmi gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli olabilecek bir raporun yeniden formatlanması veya diğer resmi değişiklikler yer alır.

Destekleyici tarafından başka bir başlık sayfasının eklenmesi raporun içeriğini değiştirmeyecektir ve bu nedenle bu tür değişiklikler GLP İlkeleri hükümleri uyarınca herhangi bir değişiklik eklenmesine gerek kalmadan kabul edilebilir (ki bu da yine raporun imzasını gerektirir) Çalışma Direktörü). Elbette, bu tür bir yeniden biçimlendirme, derlenmiş çalışma paketini sunan sponsorun elinde olmalıdır.

Nihai raporda yer alan bu tür sponsor imzalı maddeler çalışmanın performansıyla ilgili içsel değişiklikler oluşturmadığı sürece, Çalışma Yöneticisinin bunları kabul edip imzalamasını talep etmek için hiçbir neden yoktur, ancak bu tür içerikler açıkça veri öğeleri ve imza, sponsor imzası olarak açıkça tanımlanmalıdır.

Ek olarak, başvuru dosyasının bütünlüğünün genel sorumluluğu, destekleyicinin sorumlu tutulamayacağı tek çalışmanın bilimsel geçerliliği için Çalışma Direktörünün sorumluluğundan ayrı tutulmalıdır. Öte yandan destekleyici, bir Ürünü Ruhsatlandırma Makamına tescil için sunup sunmama kararını ilgili test öğesi ile yapılan çalışmaların sonucuna göre vermek zorundadır.

Sponsorun bir takım yükümlülükleri de GLP İlkelerinde açıkça belirtilmiştir. Bir yandan çalışma planı ve çalışma raporu, diğer yandan test öğesi etrafında odaklanırlar. Test verilerinin geçerliliğine ilişkin sorumlulukla ilgili yasal hususlar nedeniyle, bazı ülkeler destekleyicinin, planlanan çalışma, metodolojisi ve davranışıyla anlaşmayı kabul etmek için Çalışma Direktörü ile birlikte çalışma planını imzalamasını şart koşmaktadır.

Formel rapor nedir
Rapor örnekleri
Kapalı rapor nedir
Rapor nedir
Sunum raporu örnekleri
İş raporu örnekleri
Word rapor örnekleri
ödev/rapor örnekleri

Bu nedenle, İlkeler, “çalışmanın yürütüldüğü ülkedeki ulusal düzenleme veya mevzuat gerektiriyorsa, çalışma planının destekleyici tarafından da onaylanması gerektiğini” belirtmektedir. Sponsorun imzası yasal olarak gerekli olmasa bile, GLP İlkeleri sponsorun adının ve adresinin çalışma planında olduğu kadar çalışma planına da dahil edilmesini açıkça gerektirdiğinden, sponsor anonim kalarak sorumluluğundan kaçınamaz. son rapor. Öte yandan, destekleyicinin çalışmanın sorumluluğu, gerekirse çalışma planının imzalanmasıyla sona erer.

Destekleyicinin, örneğin, Çalışma Direktörünün seçimini onaylaması gerekmez, çünkü bu, ilgili test tesisi yönetiminin sorumluluğundadır. Destekleyici ayrıca test tesisinin Kalite Güvencesine ilişkin teftiş veya denetim raporlarını almayacaktır ve bu nedenle çalışma dahilinde GLP uygunluğunun kanıtlanmasında doğrudan bir rolü olmayacaktır.

Destekleyicinin, test tesisine tedarik edilen test öğesinin karakterizasyonu için sorumluluğu, daha önce de belirtildiği gibi, bazen hassas bir nokta olmuştur. En azından test öğelerinin karıştırılmamasını sağlamak için İlkeler, “Test öğesinin destekleyici tarafından sağlandığı durumlarda, taraflar arasında işbirliği içinde geliştirilen bir mekanizma olmalıdır. sponsor ve test tesisi, çalışmaya konu olan test öğesinin kimliğini doğrulamak içindir. “

Bu bağlamda, sponsor doğrudan GLP uyumlu çalışma yönetimine dahil olurken, test öğesi gereksinimleri ile ilgili diğer alanlarda, sponsor sadece dolaylı olarak ele alınır. GLP İlkeleri, test öğesinin dikkatli bir şekilde tanımlanmasını ve özelliklerinin yeterli bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Bu tür bir karakterizasyon, sözleşmeli test tesisi tarafından gerçekleştirilebilir, ancak esas olarak bu verilere sahip olan sponsor olacaktır.

Çalışma Direktörü, tüm çalışmanın GLP uyumlu yürütülmesinden sorumlu olduğundan, test öğesinin özellikleri onun tarafından bilinmelidir; Bununla birlikte, test öğesinin karakterizasyonu sponsor tarafından gerçekleştirilmişse, bu gerçek nihai raporda açıkça belirtilmelidir, çünkü bu durumda Çalışma Direktörü bu bölümün GLP uyumluluğu üzerinde doğrudan bir kontrole sahip olmayacaktır. 

Ayrıca, karakterizasyon verileri sponsor tarafından Çalışma Direktörüne ifşa edilmiyorsa, bu gerçek de nihai raporda açıkça belirtilmelidir. Doğal olarak, sponsorlar, test öğesinin karakterizasyonunu gerçekleştirememenin, hatta muhtemelen GLP koşulları altında yapmamanın, bir Düzenleyici Otorite tarafından bir çalışmanın reddedilmesine yol açabileceğinin farkında olmalıdır.

Destekleyicinin test öğesinin özelliklerine ilişkin verileri test tesisine sağlama yükümlülüğünde zımnen yer alan ve Çalışma Direktörü, test öğesinin insan sağlığına veya çevreye yönelik bilinen potansiyel riskleri hakkındaki mevcut her bilginin müteahhit; bu zorunluluk, elbette, bu test öğesini kullanmak zorunda olan test tesisi personeli tarafından alınması gereken herhangi bir koruyucu önlem hakkındaki bilgileri de içerir.

Sponsorun GLP İlkelerinde belirtilen nihai, açık ancak hemen uygulanabilir olmayan bir sorumluluğu vardır. Bir sponsor bir CRO’da bir çalışma başlattığında, nihai raporun bir kopyasını alacaktır, ancak tüm çalışma belgeleri muhtemelen CRO’da kalacak ve orada arşivlenecektir.

Bunun pratik nedenleri olabilir ve GLP açısından avantajlı olarak değerlendirilebilir, çünkü test tesisi olarak CRO, o zaman yalnızca tek çalışmanın ham verilerine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm ek ve koşullu dokümantasyonu da elden çıkaracaktır. ilgili SOP’lar ve tesisin kendisinin çevresel verileri. Ancak, sözleşmeli bir araştırma laboratuvarı, hiç kimse mülkiyet hakkını talep etmezse, işyerinden çıkabilir ve arşivi imha edilebilir.

Bu nedenle GLP İlkeleri, sponsoru çalışmalarının ham verilerini koruma görevini belirli bir anlamda, “eğer bir test tesisi … faaliyet dışı kalırsa ve yasal bir başarısı yoksa arşiv çalışma (lar) ın sponsorlarının arşivlerine aktarılmalıdır. “

Bu nedenle, böyle bir durumda, destekleyicinin çalışma planlarının, ham verilerin, numunelerin, test ve referans öğelerinin numunelerinin ve bu CRO’da yürütülen tüm çalışmaların nihai raporlarının uygun şekilde depolanması ve alınması için yeterli ve yeterli arşivleme alanı ayarlaması beklenir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir