Paketlenmiş Kılcal Kolonlar – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Paketlenmiş Kılcal Kolonlar – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2021 Hareketli faz nedir İnce tabaka kromatografisi deneyi Kolon kromatografisi Deneyi Kolon kromatografisi dolgu maddeleri Kolon kromatografisi nasıl yapılır Kromatografi Sınıflandırılması 0
Atık Akışı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Paketlenmiş Kılcal Kolonlar

Paketlenmiş kapiler (PC) kolonlar, orijinal olarak Novotny ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir ve paketlenmiş mikro delikli kolonlar ile OTC kolonları arasında bir hibrit olarak kabul edilebilir. PC kolonları, OTC kolonlarından daha büyük bir iç çapa sahiptir ve kolon duvarına fiilen gömülü bir dizi partikül ile kolon içinde eşit olarak dağıtılmış bir paketleme malzemesi içerir.

Kolonlar, alümina veya silika jelin (10-100 um çapındaki partiküller) daha sonra bir kılcal damar içine çekilen kalın duvarlı bir cam kolona doldurulmasıyla oluşturulur. Bu sütunlar, OTC sütunlarına kıyasla daha yüksek stabilite gösterir ve 100.000 bölgesindeki sütun plakası sayıları rapor edilmiştir, bu da karmaşık örneklerin çözümlenmesi için potansiyellerini gösterir.

Genel Değerlendirmeler

Yukarıdakiler, mikro kolonların geleneksel benzerlerine göre belirli avantajlarını önermektedir, ancak tartışılmayan bir yön, mikro kolonların yüksek hızlı kromatografide sahip olabileceği avantajlardır.

Mikro kolonların yalnızca küçük bir iç çapa sahip olması nedeniyle, nispeten düşük akış hızları, mikro kolonların yüksek verimliliği ile birlikte çok hızlı ayırmalar sağlayabilen yüksek doğrusal bir mobil faz hızı üretir.

Ne yazık ki, bu tür hızlı ayırmalarla, dedektörde çok düşük bir akış hücresi hacmi gerekliliğine ek olarak, ekipmanın yanıt süresi de çoğu geleneksel dedektörde bulunandan daha az olmalıdır.

Bununla birlikte, normal çalışma koşulları altında mikro kolonlar, çok düşük akış hızlarıyla çok verimli ayırmalara izin verir ve kılcal kolonlar kullanılarak yapılan bir ayırma hızının, teorik plakaların sayısı 20.000’i aştığında geleneksel HPLC kolonlarının hızını aşacağı gösterilmiştir.

Mikro sütunlar böylece solvent tüketiminde% 90-99 arasında azalma ve buna eşlik eden ekonomik ve çevresel avantajlar sağlayabilir. Mikro kolonların ek bir avantajı, pik hacminin çok azalmasından kaynaklanan yüksek kütle hassasiyeti potansiyelleridir, böylece pikteki ortalama nispi çözünen konsantrasyonu büyük ölçüde artar ve böylece tespitin potansiyel hassasiyetinin artmasına izin verir.

Sonuç olarak, mikro kolon HPLC ile elde edilebilen daha yüksek kolon verimleri, karmaşık biyolojik numunelerin analizi için mutlak bir gereklilik olabilir. Önümüzdeki birkaç yıldaki teknik gelişmeler, muhtemelen ticari olarak temin edilebilen ilk mikrokolon HPLC sisteminin tanıtımına izin verecektir.

Kolon kromatografisi Deneyi
Kolon kromatografisi dolgu maddeleri
Kromatografi yöntemleri
Kromatografi Türleri
Kolon kromatografisi nasıl yapılır
İnce tabaka kromatografisi deneyi
Hareketli faz nedir
Kromatografi Sınıflandırılması

Sütun Ambalajları

Sıklıkla iyi bir HPLC sisteminin kalbinin kolon olduğu söylenir ve açıkça, sistemin geri kalanının mükemmelliğine bakılmaksızın, kolon verimsiz ise, iyi bir ayırma elde edilemeyecektir. Bu bölümde, partikül boyutu ve şekli ve kolon gözenekliliği dahil olmak üzere kolon paketlemesinin etkisi ele alınmaktadır.

Parçacık Boyutu

Son on yılda, daha kısa sürede daha fazla çözünürlüğe izin vermek için kromatografik ayırmaların verimliliğini artırmaya yönelik çok fazla çaba harcanmıştır. Bir kromatografik ayırmanın özü, ayrıştırılmış tepe noktalarının bant genişlemesini azaltmaktır.

Bant genişlemesinin beş ana nedeni şunlardır: (a) durgun mobil faz kütle transferi, (b) girdap difüzyonu, (c) uzunlamasına difüzyon, (d) durağan faz kütle transferi ve (e) mobil faz kütle transferi.

Bu parametrelerden, durgun mobil faz kütle transferi, partikül boyutundaki varyasyonla manipülasyon için en erişilebilir olanıdır. İlk ambalajlar, tamamen gözenekli olan ve durgun hareketli fazın erişilemeyen derin havuzlarının oluşumuyla sonuçlanan büyük silika parçacıklarından (30 pm çap ve üzeri) oluşuyordu.

Bu problem büyük ölçüde, katı bir çekirdek (genellikle cam) ve ince (1-2 um) gözenekli bir sabit faz dış tabakasından oluşan ince tabakalı paketlerin geliştirilmesiyle aşılmıştır. Bu pelliküler paketler bu nedenle yüzeysel olarak gözenekliydi ve sadece sığ bir durgun mobil faz havuzuna sahipti.

Bununla birlikte, pellicular kolonların en büyük dezavantajı, parçacıkları kaplayan nispeten küçük miktarda sabit faz nedeniyle düşük numune yükleme kapasitesiydi. Açıkça, karmaşık bir karışımdaki bir bileşiğin tespit limitleri, sadece nispeten küçük bir miktar numune yüklenebildiğinden, önemli ölçüde azaltıldı.

Daha yakın zamanlarda, durgun mobil fazda kütle transferi sorunlarını fiilen ortadan kaldıran tamamen gözenekli mikro partikül paketleri (3-10 um partikül çapı) geliştirildi ve artık pellicular ambalajlar, erken yöntem geliştirme haricinde nadiren kullanılmaktadır.

Şu anda analizlerin çoğu, son zamanlarda ikincisine doğru bir eğilime sahip olan 10 pm veya 5 pm partiküllerle paketlenmiş kolonlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Teorik olarak, partikül boyutundaki bir azalma, kolon plaka yüksekliklerini büyük ölçüde azaltacak ve kolon çözme gücünü artıracaktır ve yaklaşık 2 pm’lik bir partikül çapının birçok ayırma için optimum olacağı tahmin edilmiştir.

Son zamanlarda, 3 pm parçacıklı kolonlar ticari olarak temin edilebilir hale gelmiştir ve bunlar, sütun metre başına plaka sayısı açısından artan performans göstermekte ve artan ayırma hızları sağlamaktadır.

Bununla birlikte, 15 cm uzunluğunda, 5 pm partikül boyutlu ters faz kolonunun 7,5 cm uzunluğunda, 3 pm partikül boyutlu kolon ile karşılaştırılması, mobil faz akış oranının artırılmasıyla, 5 pm partikül ile eşdeğer çözünürlük sürelerinin elde edilebileceği sonucuna varmıştır.

3 pm parçacık boyutu sütununa eşdeğer etkinliğe sahip boyut sütunu, ancak sütun boyunca basınç düşüşü 5 pm parçacık boyutu sütununda daha büyük olmuştur.

Bu durumda çözünürlük süresindeki kazanç, plaka numarası pahasına elde edildi, 5 pm partikül boyutu kolonunun optimal koşullar altında daha büyük bir plaka numarasına sahip olmasıyla. Bu nedenle, bir 5 pm parçacık boyutu sütununun ekstra verimliliği gerekmedikçe, 3 pm parçacık boyutu sütunu, mobil fazların tüketiminde sonuç olarak bir azalma ile daha kısa çözünürlük süresi sağlayabilir.

Parçacık boyutunun 5 pm çapın altına düşürülmesi dört ana sorun ortaya çıkarmaktadır: (a) tepe noktalarının kolondan ayrıldığı çok küçük hacim, (b) hareketli fazın viskoz ısınması ve bunun sonucunda kolon içinde termal gradyanların oluşması , (c) numune yüklemesinde azalma ve (d) kolonların katılar tarafından tıkanması.

Son zamanlarda çok küçük parçacık kolonlarının geliştirilmesinde büyük ilerlemeler meydana geldiğinden, bu sorunların her biri, potansiyel çözümleri ile birlikte bir sonraki yazıda ele alınacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir