Öncüller ve Hipotezler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Öncüller ve Hipotezler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

22 Ağustos 2022 Araştırma konusunun DARALTILMASI Paranın yansızlığı Klasik İktisat Paranın yansızlığı Nedir 0
Akımı Hesaplamak

Öncüller ve Hipotezler

Modeller gerçek tutarlılıkları veya koşulları basitleştirmek ve açıklamak için yaratıldığından, öncüller ihmal edilmeyebilir.

Bu durumda, birkaç basitleştirme yapılmalıdır:

• İşlemi gerçekleştirmek için yukarıda bahsedilen sadece yedi yol vardır.
• Seçilen zaman noktasında ilerleme veya yeni eğilimler olmaması
• Tüm işlem süreci boyunca aynı ortam kullanılır
• İlgili yalnızca iki taraf vardır, banka ve müşterisi
• Teknik altyapı halihazırda alınmış ve kurulmuştur.
• Her işlemin nihai sonucu aynıdır

Ek olarak, bazılarına daha sonra değinilecek ve test edilecek olan birkaç hipotez tanıtılmıştır:

• Son on yılda bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımında büyük bir artış olmuştur.
• Bu nedenle iş süreçleri büyük ölçüde değişti
• Ulusal bir ekonomi için elektronik ticaretin gereği, bilgi ve iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasıdır.
• Müşteriler rasyonel bir şekilde hareket eder ve tahakkuk eden işlem maliyetlerinin miktarını azaltmaya yardımcı olan bu koordinasyon biçimlerini tercih eder.
• Finansal kurumlar, bu değişikliklerin ve işlem maliyetlerinin potansiyel olarak azaltılmasının farkındadır ve müşterileri için yeni etkileşim biçimleri sunarlar.
• İşlem maliyetlerinin göreceli olarak azaltılması, yeni bir işlem şeklinin geliştirilmesi ve kullanılması ile temel teknolojilerin yayılma oranları için belirleyicidir.

Eleştiriler

Bu bölümde geliştirilen maliyet modeli, yalnızca seçilen bir alan ve belirli işlemler için işlem maliyetlerini araştırmak ve belirlemekle sınırlıdır. İndirim miktarına ilişkin sonuçlar otomatik olarak diğer durumlara aktarılamaz ve açıklama gücünü kısıtlayan birkaç öncül vardır. Ayrıca, kullanılan “işlem maliyetleri” kapsamı, parasal olarak ölçülebilen kısımların yanı sıra parasal olmayan bileşenleri de içermektedir.

İşlem maliyetlerindeki indirimlerin düşülmesi, süreçlerin sözlü olarak tanımlanmasıyla gerçekleştirildiğinden, bu adımların anlaşılması kolay veya açık olmayabilir. Aslına bakılırsa, herhangi bir puanlama modelinin iki büyük zayıflığı, nesnelleştirilemeyen atanmış ağırlıklar ve tüm parça değerlerinin toplanmasından kaynaklanabilecek telafi edici etkilerdir.

Bununla birlikte, bu hususlar, bu bağlamda incelenen tüm farklı işlem modları için geçerlidir. Sonuç olarak, puanlama modeli, farklı koordinasyon modları için karşılaştırmalı analiz yapılmasına olanak tanır. Atanan değerlerin makul bir şekilde değiştirilmesi, tek bir işlemin genel değerlendirmesini önemli ölçüde etkilemez ve elde edilen genel sonuçlar üzerinde bir etkisi olmaz.


Paranın yansızlığı Klasik İktisat
Bilme sürecinde yer alan kavramlar
Paranın yansızlığı Nedir
Araştırma konusunun DARALTILMASI
Bilimsel araştırma
Araştırma önerisi için konu
Bilimsel araştırma ornegi
KAYNAK incelemesi


Ampirik Hususlar

Maliyet modelinde farklı kurumsal tasarımlar karşılaştırılarak işlem maliyetleri dolaylı olarak incelenmiştir. Bu bölümde de benzer bir yaklaşım izlenecektir. Gerçekte gerçekleştirilen işlemlerin sayısı ve hacmi ile ilgili veri eksikliği nedeniyle, daha fazla araştırma, çoğu alandaki potansiyel işlemlerin analizine odaklanacaktır. Bu nedenle, Almanya için altyapı tesisleri ve kurumsal ve teknik gereksinimler gözden geçirilecektir.

Elektronik işlemler için gerekli olan belirli temel teknolojilerin yayılma oranları, işlem maliyetlerinde ortaya çıkan potansiyel göreli azalmalar hakkında bir fikir verecektir. Gerçek eğilimleri ve gelişmeleri tanımlamak için çeşitli regresyon modelleri tanıtılacak ve kullanılacaktır. Belirleme katsayısı (r2), uygulanan modelin kalitesini test etmek için bir ölçü görevi görür.

Bankacılık sektörüyle ilgili olarak, Almanya’daki ticari bankaların ve şubelerin sayısında son yirmi yılda kalıcı bir azalma olduğunu belirtmek önemlidir.

1990’dan (4.711 kurum) 2001’e (2.696 kurum) kadar ticari bankaların sayısında yaklaşık %42’lik bir azalma olmuştur. Bu dönem için regresyon modeli, 2010 yılında 2.087 kurum öngörüyor.

Elektronik ticaretin en önemli gereksinimi olarak artan bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı son bölümde belgelenmiştir. Maliyet modelinden türetilebilecek tahminlerin ve hipotezlerin çoğu, en azından Almanya için test edilmiştir.

Bankacılık sektörünün köklü değişimlerle karşı karşıya olduğuna ve gerekli altyapının sürekli iyileştirildiğine dikkat çekildi. Giderek daha fazla kişi, finansal hizmetlerde olduğu kadar diğer ekonomik alanlarda da işlem yürütme yöntemlerini değiştirmek için bilgi ve iletişim teknolojisini kullanıyor.

Halihazırda geleneksel bir banka havalesi yapmak yerine internet bankacılığını kullanarak işlem maliyetlerinde %89 oranında göreceli azalma, hisse senedi alımlarında ise online aracılığa geçerek %83 oranında bir azalma gerçekleştirmek mümkündür.

Genellikle bir finans kurumu ile müşterileri arasındaki arayüzden kaynaklanan işlem maliyetleri çok önemlidir. Ancak yeni bir işlem tarzının başarısı, yalnızca işlem maliyetlerinin azaltılmasına bağlı değildir: Altta yatan teknolojinin yayılma hızı, bir diğer önemli husustur.

Sektörel eğilimlerin ve eğilimlerin daha fazla tahmin edilmesini sağlamak için, elektronik ticaretin finansal hizmetler üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkilerini göstermek için atıfta bulunulan tüm koordinasyon modları nihayet dört kadranlı bir şemada sınıflandırılmıştır.

Posta İşlemleri

Posta işlemleri ve faks yoluyla yapılan işlemler diğer modlardan daha düşüktür ve yakında ihmal edilebilir hale gelecektir. Almanya’da, BTX zaten çevrimiçi ve İnternet hizmetleriyle birleşti. Manuel işlemler azalacak, ancak yine de çok yaygın olarak yürütülmeye devam edecekler. Yeni işlem biçimleri geliştirilip kabul edilinceye kadar, çevrimiçi ve mobil işlemler bu sektördeki diğer biçimlere hakim olmaya ve daha da önem kazanmaya devam edecektir.

North ve Wallis’in ünlü çalışmasına tekrar atıfta bulunarak, işlem maliyetlerinin günümüzde son derece önemli olduğunun ve son on yılda önemli ölçüde arttığının altı çizilmelidir. Bu, bir bütün olarak ulusal ekonomi için olduğu kadar belirli ekonomik alanlar için de geçerlidir.

Artış, iş süreçlerinin ve işlemlerinin artan karmaşıklığından, yüksek işbölümünden ve genel olarak hareket etme ve etkileşimde bulunma olasılıklarının artmasından kaynaklanmaktadır. Sözde “geleneksel etkileşim yolları” yerine Elektronik Ticaretin kullanılmasıyla, bu maliyetler özel koordinasyon moduna bağlı olarak azaltılabilir ve büyük ölçüde sınırlandırılabilir.

Gelecekte, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, yeni teknolojilerin ve modern iletişim ve bilgi tesislerinin yaygınlaşması ve kullanılmasıyla, yani yeterli bir teknolojik altyapının geliştirilmesi ve genişletilmesiyle mümkün olacaktır.

Ancak, bu maliyetlerin ne ölçüde azaltılabileceği ve hangi alanlarda yeni işlem maliyetlerinin ortaya çıkacağı daha fazla araştırma konusu olacaktır. Belirli ülkelerin ve belirli sektörlerin gelişimindeki farklılıklar daha sonra BİT’in karmaşık etkilerini göstermeye ve anlamaya yardımcı olacaktır.

Sonuçlar

Bu bölümde geliştirilen model, elektronik ticaret ve onun altında yatan teknolojilerin kullanılmasıyla işlem maliyetlerinin nasıl azaltılabileceğini açıklamayı amaçlamaktadır. Akademik geçmişi Yeni Kurumsal İktisat Teorisidir. Bu maliyetlerin ve işlem maliyetlerinin olası düşüşlerinin mutlak olarak ölçülmesi bu bağlamda mümkün olmamıştır.

Bununla birlikte, aynı işlemi gerçekleştirmenin alternatif kurumsal yöntemlerini karşılaştırarak, model, belirli koşullar altında bankacılık sektöründeki belirli eğilimleri ve genel eğilimleri gösterebilmektedir.

Halihazırda, mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemler, işlem maliyetlerinin göreli olarak azami ölçüde azalmasına yol açmaktadır ve daha yeni işlem biçimleri, bu özel bakış açısından geleneksel yöntemlere egemen olmaktadır. Bu eski formların bir kısmı halihazırda kullanımdan kaldırılmışken, bir kısmı iş hayatından tamamen çıkmayabilir. Ancak tüm bireysel katılımcıların rasyonel bir şekilde hareket etmeleri koşuluyla, eski önemlerini giderek daha fazla kaybetmeleri gerekir.

Umuyoruz ki, gelecekte ulusal ekonomideki işlem maliyetlerinin ortaya çıkışını ve miktarını ve ayrıca spesifik sorgulamalar için yeni nicel ve nitel göstergeler geliştirilecektir. Bu amaçla, bilgi ve iletişim teknolojisinin kendisi, ilgili verilerin elde edilmesini, işlenmesini ve analiz edilmesini mümkün kılarak önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir